Zverejňovanie

Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MV SR

Nastavenia cookies