Kultúra

31. STRETNUTIE NOVÝCH MIEST V EURÓPE
5.6.2009

31. STRETNUTIE NOVÝCH MIEST V EURÓPE

Tohtoročné 31. stretnutie európskych Nových Miest sa koná v dňoch 3.7. až 5.7.2009 v najmenšom Novom Meste v Európe - v nemeckom Neustadt an der Spree.


MIKULÁŠ 2008
5.12.2008

MIKULÁŠ 2008

Dňa 5.12.2008 navštívil Nové Mesto nad Váhom ako každý rok sv. Mikuláš so svojím sprievodom.


30. STRETNUTIE NOVÝCH MIEST V EURÓPE
30.4.2008

30. STRETNUTIE NOVÝCH MIEST V EURÓPE

V dňoch 30.5 až 1.6.2008 sa koná v rakúskom Neustadtl an der Donau 30. stretnutie Nových Miest v Európe. Stretnutia sa zúčastní oficiálna delegácia mesta Nové Mesto nad Váhom na čele s primátorom mesta, poslanci MsZ a mesto bude reprezentovať aj dychová hudba Bučkovanka.


4.10.2007

ZLATÝ OSTEŇ DO MICHALOVIEC

Téma Automobil a súčasnosť oslovila vyše 30 karikaturistov z celého Slovenska. Nižší počet účastníkov XIV. ročníka bienále kresleného humoru a satiry vrchovato nahradila vysoká kvalita väčšiny súťažných prác ako aj ich množstvo.


3.10.2007

ŠTVRŤSTOROČNICA KLUBU DÔCHODCOV

Činnosť seniorov už beží na plné obrátky. Vtomto mesiaci sa ponesie v znamení Mesiaca úcty k starším a štvrťstoročnice existencie klubu dôchodcov .


3.10.2007

Z AKTIVÍT DOCENTA JÁNA BIELIKA

Novozriadená Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TU AD) v Trenčíne má od začiatku septembra svojho prvého dekana. Na základe výsledkov výberového konania sa ním stal Novomešťan doc.MUDr. Ján Bielik, CSc., doterajší riaditeľ Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva TU AD.

Nastavenia cookies