Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum Príloha
Verejná vyhláška - miestny poplatok za komunálne odpady - oznámenie o uložení zásielky od 17.06.2024 do 24.07.2024 - rozhodnutie za rok 202418.6.2024
Pozvánka na 9. zasadnutie poslancov MsZ dňa 25.06.2024 o 14:00 hod17.6.2024
Pozvánka na zasadnutie Komisie Cestovného Ruchu - 19.06.2024 o 14:00 hod. v Draškovičovom kaštieli v Čachticiach12.6.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 17.06.2024 o 15:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 25411.6.2024
Zápisnice z Okrskových volebných komisii - Voľby do Európskeho Parlamentu 202411.6.2024
Návrh - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta a záverečný účet mesta za rok 202310.6.2024Stiahnuť- 4.21 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania mesta - 13.06.2024 o 13:15 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č.d. 24510.6.2024
Návrh - 2. zmena rozpočtu mesta na rok 2024 10.6.2024Stiahnuť- 1.26 MB
Návrh VZN č. 2/2024 o určení výšky mesačných príspevkov žiakov10.6.2024Stiahnuť- 245.06 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Vyzváry10.6.2024Stiahnuť- 152.53 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - Sučanský10.6.2024Stiahnuť- 149.93 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - PD Bzince pod Javorinou10.6.2024Stiahnuť- 155.09 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - PASIA s.r.o.10.6.2024Stiahnuť- 149.78 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Homolová10.6.2024Stiahnuť- 151.28 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Englerová10.6.2024Stiahnuť- 149.75 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku mesta - Cesnaková10.6.2024Stiahnuť- 150.91 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok - 20.06.2024 (štvrok) o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti MsZ, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom6.6.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - 13.06.2024 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka)6.6.2024
Pozvánka na zasadnutie Komisie dopravného rozvoja mesta - 11.06.2024 (utorok) o 13:15 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č.2545.6.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 05.06.2024 (streda) o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 25429.5.2024
Mestský úrad bude v piatok 24.5.2024 otvorený len do 12:00 hod.23.5.2024
Rozšírenie výrobných kapacít – Europur s.r.o. Nové Mesto nad Váhom – záverečné stanovisko23.5.2024Stiahnuť- 1.14 MB
Prepojenie kotolní TZ-1940 a TZ-1916 - Výmena rozvodov potrubí, inštalácia domových OST a zariadení pre využívanie OZE - posudzovanie vplyvov na ŽP17.5.2024Stiahnuť- 76.34 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 23.05.2024 (pondelok) o 14:00hod v zasadacej miestnosti MsZ č. 24517.5.2024
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bzince pod Javorinou na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 20409.5.2024
Nastavenia cookies