Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Zmena projektu č.1 - Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom 15.03.2011
Výsledky priameho predaja - koľajová vlečka v objekte bývalého centrálneho tepelného zdroja na Banskej ulici 15.03.2011
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 811 v Novom Meste nad Váhom 15.03.2011
Uznesenia z 1. zasadnutia MsZ konaného dňa 1.3.2011 09.03.2011
Schválenie Štatútu mesta 04.03.2011
Priamy prenájom nebytových priestorov v dome č. 314 na Ul. 1. mája v Novom Meste nad Váhom 02.03.2011
Priamy prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody č.19 v Novom Meste nad Váhom 02.03.2011
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Ul. Klčové č.37 v Novom Meste nad Váhom 01.03.2011
Výsledky priamoho prenájmu nebytových priestorov na Ul. 1.mája č.312 v Novom Meste nad Váhom 01.03.2011
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Námestí slobody č.19 v Novom Meste nad Váhom 01.03.2011
Pozvánka na 1. zasadnutie poslancov MsZ dňa 1. marca 2011 24.02.2011
Priamy prenájom nebytových priestorov na Ul. M. R. Štefánika 811 v Novom Meste nad Váhom 17.02.2011
Priamy predaj - koľajová vlečka v objekte bývalého centrálneho tepelného zdroja na Banskej ulici 17.02.2011
Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti 11.02.2011
Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa 11.02.2011
Priamy prenájom nebytových priestorov na Ul. Klčové č.37 v Novom Meste nad Váhom 04.02.2011
Priamy prenájom nebytových priestorov na Ul. 1.mája č.312 v Novom Meste nad Váhom 04.02.2011
Priamy prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody č.19 v Novom Meste nad Váhom 04.02.2011
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Námestí slobody č.19 v Novom Meste nad Váhom 04.02.2011
ŽSR - zrušenie alebo obmedzenie prepravy cestujúcich 01.02.2011
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia MsZ konaného dňa 21.12.2010 13.01.2011
Zápisnica z 25. zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2010 13.01.2011
Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2011 / 2012 11.01.2011
Prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia – oznamovacia povinnosť 11.01.2011
Uznesenia z 25. zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2010 05.01.2011