Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta - príkaz primátora mesta 3/2012 24.09.2012
Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167 20.09.2012
Výsledky - Obchodná verejná súťaž - dolné vojenské sklady Železničná ulica 20.09.2012
Uznesenia z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 11.9.2012 14.09.2012
Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 2/2010 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách 14.09.2012
Schválenie dodatku č. 1 k VZN 6/2003 O niektorých podmienkach držania psov v meste Nové Mesto nad Váhom 14.09.2012
Schválenie dodatku č.2 k VZN 02/2008 O podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 14.09.2012
Schválenie VZN č. 6/2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na trhu počas jarnej, letnej a jesennej sezóny a príležitostného trhu v Mestskom kultúrnom stredisku. 14.09.2012
Schválenie VZN č. 5/2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku. 14.09.2012
Schválenie VZN č. 4/2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy. 14.09.2012
Schválenie VZN č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Nové Mesto nad Váhom 14.09.2012
Priamy prenájom nebytových priestorov v dome č. 310 o rozlohe 36,86 m2 na Ul. 1. mája v Novom Meste nad Váhom 12.09.2012
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - Viacúčelová sála na Ul.Hviezdoslavovej 12.09.2012
Pozvánka na 10. zasadnutie poslancov MsZ dňa 11. septembra 2012 05.09.2012
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2010 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách 27.08.2012
Návrh VZN č. 6/2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na trhu počas jarnej, letnej a jesennej sezóny a príležitostného trhu v Mestskom kultúrnom stredisku. 27.08.2012
Návrh VZN č. 5/2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku. 27.08.2012
Návrh VZN č. 4/2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy. 27.08.2012
Návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Nové Mesto nad Váhom 27.08.2012
Návrh Dodatku č.2 k VZN 02/2008 O podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 27.08.2012
Návrh dodatku č. 1 k VZN 6/2003 O niektorých podmienkach držania psov v meste Nové Mesto nad Váhom 27.08.2012
Návrh 2. úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2012 27.08.2012
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2012 27.08.2012
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kynologický klub 27.08.2012
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - OV DPO 27.08.2012