centrumbývania.info

Spoločnosť centrumbývania.info, s.r.o. vznikla v roku 2007 v Novom Meste nad Váhom, kde má sídlo dodnes. Jej založením sme reagovali na nedostatok ubytovacích kapacít nielen v samotnom okresnom meste ale aj v celom regióne.

Prvým projektom bola výstavba 24 bytov a 22 garáží v obci Beckov. Nové bytové jednotky sa stretli s veľkým záujmom na trhu. V období kolaudácie (máj 2008) by sme uspokojili dopyt aj dvojnásobnou ponukou. Lokalita tejto historickej obce nám zostala blízka a v súčasnosti tam so svojimi partnermi realizujeme výstavbu ďalších 32 bytov. V oboch projektoch sú našimi obchodnými partnermi TEXOS, s.r.o. a Modi-s, s.r.o.

Od svojho vzniku sme sa zaujímali o vysoký potenciál obce Kočovce. Strategická poloha a pracovné príležitosti robia túto obec atraktívnou pre bývanie. Po zdĺhavých rokovaniach s miestnou samosprávou o mieste a type výstavby, sme sa na jeseň 2008 pustili do spolupráce s obchodným partnerom VIVAICE, s.r.o. Spoločne realizujeme bytový komplex v Beckovskej Vieske. Postupne tam vybudujeme 45 bytových jednotiek.

V roku 2009 máme v pláne rozbehnúť výstavbu rodinných domov v obci Beckov. Pôjde o náš pilotný projekt, ktorého výsledkom by mala byť nová ulica. My budeme realizovať jej severnú stranu, t.j. 5 rodinných domov. Tento projekt prebieha pod záštitou dcérskej spoločnosti CBi, s.r.o.

Klasickej realitnej činnosti sa venuje dcérska spoločnosť reality CB, s.r.o. Okrem sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností sa reality CB venuje servisu nájomných a podnájomných vzťahov. Príležitostnou činnosťou je odhad trhovej ceny nehnuteľnosti.

Riešeniu problematických nehnuteľností sa venuje spolupracujúca spoločnosť Real Group Investment, s.r.o. RGI rieši problémy nevysporiadaných pozemkov, bytov a rodinných domov, nehnuteľností obývané skvotermi a pod.

Adresa: Československej armády č. 22, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Kontakt:
Radovan Morávek 
info@centrumbyvania.info 
Web:
http://www.centrumbyvania.info 
Telefón:
0902 166 639 
Mobil:
0908 276 158 

Nastavenia cookies