EXPERTÍZNY POSUDOK - STANOVENIE STABILITY DREVÍN ZVUKOVÝM TOMOGRAFOM FAKOPP 3D

Na základe požiadavky Občianskej iniciatívy Živý strom na námestí, mesto oslovilo Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, v.v.i. a objednalo posúdenie stromu „Stanovenie stability drevín zvukovým tomografom FAKOPP 3D.

Znalecký posudok si môžete pozrieť v prílohe. 

 

Objednávateľ – Mesto Nové Mesto nad Váhom

1. Cieľ znaleckého posudku

V expertíznom posudku zhodnotíme stabilitu drevín pomocou zvukového tomografu FAKOPP 3D.

2. Účel posudku

Prístrojové hodnotenie stability stromov slúži ako doplňujúci posudok k hodnoteniu zdravotného stavu.

3. Zadanie

Na základe vizuálneho hodnotenia zdravotného stavu vypracujeme expertízny posudok stability

vybraných stromov. Na zistenie miery poškodenia v jednotlivých vrstvách použijeme zvukový tomograf

FAKOPP 3D, na výpočet bezpečnostného faktora použijeme softvér ArborSonic 3D.

4. Metodika

Akustický tomograf FAKOPP 3D je prístroj, pomocou ktorého sa nedeštrukčnou metódou

znázorní vnútorná štruktúra kmeňa stromu v hodnotenej vrstve (prípadne viacerých

vrstvách) a zistia sa prípadné deformácie, dutiny, či hniloba v kmeni.

 

EXPERTÍZNY POSUDOK STANOVENIE STABILITY DREVÍN ZVUKOVÝM TOMOGRAFOM FAKOPP 3D VYKONAL

Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
Oddelenie fytopatológie a mykológie
Akademická 2, 949 01 Nitra

Nové Mesto nad Váhom, 28.11.2023

 

Foto: Jana Krištofovičová

K stiahnutiu
Nastavenia cookies