760. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O NOVOM MESTE NAD VÁHOM

202302141555560.760-vyrocie

 Dňa 18. marca 2023 uplynie presne 760 rokov odvtedy, čo kráľovská kancelária uhorského panovníka Bela IV. vyhotovila a vydala listinu, ktorá je najstarším písomným dokladom pre Nové Mesto nad Váhom.  Touto listinou panovník daroval Nové Mesto a tri blízke dediny Ľubov, Hornú Stredu a Potvorice benediktínom z kláštora sv. Martina v Pannonhalme. Vďaka tejto vzácnej listine z roku 1263 sa  naše mesto vynorilo zo šera anonymity a začalo písať svoju históriu.

Nastavenia cookies