DEŇ MESTA

 

DEŇ MESTA  bol po minulé roky tradične spájaný s výročím prvej písomnej zmienky o našom meste.

V tomto roku však nemôžeme obísť skutočnosť, že je 80 rokov odvtedy, čo sa stalo naše mesto skutočným mestom. Udalosť udelenia štatútu mesta si Novomešťania uctili v júni 1944 veľkou oslavou, ktorá sa konala na bývalom Bernolákovom námestí. Je teda celkom správne, aby sme tohtoročný Deň mesta, ktorý sa uskutoční 7. júna 2024, venovali tomuto významnému okrúhlemu výročiu.

 

 

Nastavenia cookies