DO PRÁCE NA BICYKLI

 

 

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM JE ZAREGISTROVANÉ

 

Priatelia, do 7. júna 2024 sa máte možnosť prihlásiť do celonárodnej kampane DO PRÁCE NA BICYKLI, ktorej hlavnou myšlienkou je rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku.

 

Samosprávu sme zaregistrovali. Budeme radi , ak sa pridáte, vytvoríte 2 – 4 členný tím, ktorý si počas mesiaca jún bude zaznamenávať svoje cesty do zamestnania. Či už na bicykli alebo peši.

 

Do práce na bicykli - registrácia 

 

Nezabudnite, registrácia je možná do 7. júna 2024

 

Informácie  TU

 

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách,  motivovať občanov, aby viac používali pri každodennom cestovaní do práce nielen bicykel, ale aj chôdzu alebo verejnú dopravu.

Vyhlasovateľom súťaže je: Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy SR

Koordinátorom a odborným garantom súťaže je: občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

Po desiatich úspešných ročníkoch kampane Do práce na bicykli je ambícia,  aby sa  aj v roku 2024 v projekte pokračovalo a vytrvať v snahe, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život vo vašom meste bol príjemnejší, zdravší a kvalitou sa približoval vyspelým európskym metropolám.

 

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa v termíne od 1. apríla do 7. júna 2024 a v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Už dnes je možné začať registrovať 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca jún dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle Štatútu súťaže. Registrácia tímov je možná až do 7.6.2024.

 

Veríme, že hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže bude predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že podporujú svoje zdravie, šetria financie a chránia životné prostredie. V snahe zatraktívniť podujatie, okrem súťažných kategórií uvedených v Štatúte súťaže, sme v spolupráci s partnermi pripravili pre ročník 2024 aj bonusy navyše.

Zdroj: dopracenabicykli.eu

 

 

 

 

 

Nastavenia cookies