Druhé kolo prijímacích skúšok v študijnom päťročnom odbore bilingválneho slovensko-nemeckého gymnázia

Riaditeľ školy Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom vyhlásil po prerokovaní pedagogickej rady druhé kolo prijímacích skúšok v študijnom päťročnom odbore bilingválneho slovensko-nemeckého gymnázia (7902J 74 gymnázium – bilingválne štúdium).

Termín konania prijímacích skúšok - 15. jún 2021 (utorok).

Prihlášky je možné podať do 11. júna 2021.

 

202105270745310.bilingvalne-gymnazium-prihlasky-2021
Publikované: 27.5.2021 | Zobrazené: 1171
Nastavenia cookies