Zverejňovanie

Hlasovania zo 7. mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 27. mája 2021

Nastavenia cookies