Hlasovanie za logo mesta

Na základe propozícii verejnej neanonymnej súťaže na LOGO Mesta Nové Mesto nad Váhom (https://www.nove-mesto.sk/item/verejna-neanonymna-sutaz-na-logo-mesta-nove-mesto-nad-vahom/ ) dňa 4. mája 2023 zasadala porota na posúdenie a vyhodnotenie návrhov, ktorá z viac ako 40-tich návrhov vybrala do verejného hlasovania päť návrhov na LOGO MESTA.

Hlasovať za logo môžete:

 - elektronicky od 11. mája do 17. mája 2023 - odkaz na hlasovanie pod článkom

 - prezenčne na prízemí budovy MsÚ, miestnosť číslo 116:
utorok 16. mája od 13.00 hod. do 15.00 hod.
stredu 17. mája od 13.00 hod. do 16.45 hod.
(v miestnosti si vyzdvihnete hlasovací lístok, ktorý vyplníte a vložíte do pripravenej schránky)

Každý môže hlasovať len za jeden návrh LOGA.

Návrhy sú zoradené podľa poradia, ako boli doručené na Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom. Návrhy sú vystavené na Námestí slobody - vedľa pódia.
Autori návrhov: návrh č. 1 - Miriam Polacseková
                             návrh č. 2 - Roman Sika
                             návrh č. 3 - Michal Pisklák
                             návrh č. 4 - Peter Macko ml.
                             návrh č. 5 - Martin Žilinský

Ďakujeme za váš záujem a vaše zapojenie do rozhodovania.

Hlasovanie je ukončené.

 

Nastavenia cookies