IVAN RADOŠINSKÝ

IVAN RADOŠINSKÝ

Ocenený za dlhoročnú tvorivú a organizátorskú činnosť v Divadielku galéria a reprezentáciu mesta Nové Mesto nad Váhom.

Do prvého kontaktu s novomestským ochotníckym divadlom prišiel rodák z Trenčína v r. 1988. Najprv ako herec DSD Javorina, kde stvárňoval komediálne i dramatické postavy. Medzníkom preňho bol r. 2006. Stal sa tajomníkom Festivalu A. Jurkovičovej a pri novozriadenej Galérii P Matejku v MsKS sa začalo pod jeho vedením formovať Divadielko galéria, ktoré vyvíja činnosť v oblastiach bábkového divadla, činohry a poetickej scény. DG patrí k stabilným hercom, účinkoval vo všetkých jeho štyroch projektoch. K najväčším úspechom DG, ktorý možno považovať aj za jeho osobný, patrí v r. 2009 získanie titulu laureáta na XII. FAJ za inscenáciu Letný deň a následné víťazstvo na Festivale Z. Kardelisovej v srbskom Kysáči. Súčasnosti sa venuje najmä bábkovému divadlu ako dramaturg, scenárista, režisér i výrobca bábok, ktorým prepožičiava svoj hlas. Predstavenia v DG i pod holým nebom, napr. na Beckovskom hrade či na novomestskom námestí, sa tešia veľkej obľube. Bábkohereckú činnosť prezentuje DG aj na festivaloch doma i v zahraničí. Spomeňme celoslovenskú prehliadku Divadlo a deti v Rimavskej Sobote, festival „BAF“ v Brne, každoročnú účasť na Zlatej bráne v Srbsku a od vlaňajška aj návštevy zahraničných Slovákov v Rumunsku. V r. 2014 udelili DG titul Kvalitný produkt Podjavoriny, na čom má nemalý podiel vedúci DG I. Radošinský.

 

Nastavenia cookies