Zverejňovanie

Zverejnenie návrhu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - Kongregácia školských sestier de Notre Dame

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom podľa § 9aa ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy a cirkevných školských zariadení na rok 2023.

 

Ing. František Mašlonka
primátor mesta      

 

Publikované: 10.1.2023 | Aktualizácia: 10.1.2023 | Zobrazené: 286
Nastavenia cookies