Zverejňovanie

Práve prebieha asistované sčítanie obyvateľov 2021 od 3.5.2021 do 13.6.2021

 

15.2. – 13.6.2021

WWW.SCITANIE.SK


Ak ste sa nemohli sčítať individuálne ani s pomocou blízkej osoby vo svojej domácnosti, domácnosti svojho príbuzného alebo známeho, od 3.5.2021 do 13.6.2021 ponúkame možnosť sčítania sa v kontaktných stacionárnych sčítacích miestach za pomoci nášho sčítacieho asistenta, ktoré sú zriadené nasledovne:

 

Kontaktné miesto č.1:                                  Hodiny pre sčítanie:

Mestské kultúrne stredisko Pondelok: 8.00   - 12.00 13.00   - 15.00
Hviezdoslavova  4 Utorok: 8.00   - 12.00 13.00   - 15.00
Nové Mesto nad Váhom Streda: 8.00   - 12.00 13.00   - 15.00
  Štvrtok: 8.00   - 12.00 13.00   - 15.00
Stacionárny sčítací asistent: Piatok: 8.00   - 12.00 13.00   - 15.00
meno: Mgr.art. Jana Šimovič  Babuliaková      
č.telefónu:  032/2856924      

  

Kontaktné miesto č.2:                                  Hodiny pre sčítanie:

Mestský úrad – starý vchod Pondelok: 9.00   - 11.00 13.00   - 15.00
Čsl. armády  1 Utorok: 9.00   - 11.00 13.00   - 15.00
Nové Mesto nad Váhom Streda: 9.00   - 11.00 13.00   - 17.00
  Štvrtok: 9.00   - 11.00 13.00   - 15.00
Stacionárny sčítací asistent: Piatok: 9.00   - 11.00 13.00   - 15.00
meno: Veronika  Beňáková      
č.telefónu:  032/7402123      

 

Kontaktné miesto č.3:                                  Hodiny pre sčítanie:

Mestský úrad – nový vchod Pondelok: 9.00   - 11.00 13.00   - 15.00
Čsl. armády  1 Utorok: 9.00   - 11.00 13.00   - 15.00
Nové Mesto nad Váhom Streda: 9.00   - 11.00 13.00   - 17.00
  Štvrtok: 9.00   - 11.00 13.00   - 15.00
Stacionárny sčítací asistent: Piatok: 9.00   - 11.00 13.00   - 15.00
meno: Zuzana  Kolečanská      
č.telefónu:  032/7402319      

 

Pri návšteve Kontaktných sčítacích miest požiadajte prostredníctvom uvedených telefónnych kontaktov o pomoc sčítacieho asistenta, ktorý Vám rád pomôže.

 

NEMÔŽETE SA OD  3.5.2021  DOSTAVIŤ  DO  KONTAKTNÉHO  SČÍTACIEHO  MIESTA?

Požiadajte od 3.5.2021 do 13.6.2021 Mestský úrad o mobilného sčítacieho asistenta, ktorý Vás po vzájomnej dohode navštívi za účelom sčítania a rád Vám pomôže.

Kontakt:

Koordinátor  mobilného sčítania na Mestskom úrade:

Svetlana  Kovačovicová   č.tel.:   032/7402507

Veronika  Beňáková         č.tel.:   032/7402123

 

 

Nastavenia cookies