Riešenie migračných výziev v meste Nové Mesto nad Váhom

Cieľom projektu je podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Prijímateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

Dátum začatia projektu: 03/2022
Dátum ukončenia projektu: 04/2023
Nenávratný finančný príspevok: 754 000 EUR

Nastavenia cookies