Zverejňovanie

Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.9/2016 o miestnych daniach

Publikované: 12.12.2019 | Zobrazené: 290