Súčasné dni očami karikaturistov

202004291509450.sucasne-dni-ocami-karikaturistov-1

Napriek karanténnym opatreniam a nemožnosti sa verejne stretávať pri rôznych kultúrno-spoločenských udalostiach, sme chceli do nášho mesta priniesť aspoň štipku umenia a humoru. Netradičnou výstavou sme chceli vyjadriť, že nám na našom meste a jeho obyvateľoch záleží. Aj keď sa osobne nestretávame, myslíme na Vás a tešíme sa, že keď toto obdobie spolu prekonáme, budeme sa môcť opäť vidieť, pozdraviť, podať si ruky, objať sa, či zdieľať – zmenení a snáď lepší.

Hovorí sa, že HUMOR LIEČI – v týchto dňoch celé ľudstvo potrebuje veľa zdravia a množstvo konkrétnych uzdravení. A kde inde by sme v rámci Slovenska mali hľadať, či naopak ponúkať toto liečivo, keď nie v našom meste, kde má humor svoj domov – Galériu kresleného humoru a kde od roku 1981 pravidelne organizujeme bienále kresleného humoru – Novomestský osteň.

K výstave  „Súčasné dni očami karikaturistov“ som oslovila karikaturistov z nášho okolia, ktorí už spoločne vystavovali  v decembri minulého roku („Vianoce v kreslenom humore“). Medzi nich patrí: Ľubomír Kotrha, Vladimír Pavlík, Roman Sika a František Bojničan. Všetci sú úplne úžasní, vždy pripravení a ochotní podeliť sa o svoje diela – táto doba im ponúka množstvo nových námetov pre svoju tvorbu. Okrem nich som oslovila aj pani Marie Plotěnú z Brna, ktorá mala u nás naplánovanú výstavu pri príležitosti Festivalu Aničky Jurkovičovej 2020. Ďalej som do projektu prizvala aj pána Milana Kupeckého s jeho aforizmami. Medzi časom sa myšlienka cez Humorikon.sk rozšírila a obrázky nám zasielajú aj ďalší karikaturisti (Jiří Srna, Bruno Horecký, Marcel Krištofovič). Popri jednotlivých kresbách ponúkame aj slovný humor a myšlienky k zamysleniu od Milana Hodála, Milana Kendu a iných. Keďže Vás, našich občanov, nemôžeme pozvať priamo do Galérie kresleného humoru, výstava je nainštalovaná v exteriéri a využívame výlepné plochy MsKS – na priečelí budovy MsKS, vitríny pri obchodnom dome Jednota a presklený vstup Spoločenského domu. Výstava sa každý týždeň rozširuje a vtipnými obrázkami sme zaplnili aj dve vitríny oproti Jednote a vitrínu pri vstupe do Divadielka Galéria. O výstavu je veľký záujem a prostredníctvom rôznych médií sa echo o našom meste rozšírilo po celom Slovensku. Dokonca sme inšpirovali organizátorov z mesta Martin, ktorí v centre mesta nainštalovali výstavu „Smejme sa aj pod rúškom“.

Pozývame Vás, aby ste sa v rámci jarnej prechádzky pri vystavovaných humorných obrázkoch pristavili, zasmiali, povzbudili, či zamysleli.

Veľmi Vás však prosíme, aby ste sa pri nich hromadne nezdržiavali, aby ste dodržiavali odporúčané odstupy a vyhli sa tak zbytočnému riziku šírenia koronavírusu COVID-19.

Prajeme Vám, nech Vás dobrá nálada, radosť, optimizmus, nádej a humor neopúšťajú ani v týchto dňoch!

Za MsKS Mária Volárová, riaditeľka

 

Reportáž z RTVS: https://youtu.be/bhQWaGMjpqg

Publikované: 29.4.2020 | Zobrazené: 959
Nastavenia cookies