Termín úplných uzávierok komunikácií počas Novomestského jarmoku 2023

I. ETAPA

V pondelok 18.09.2023 | od 06.00 hod.  bude uzavretá miestna komunikácia ul. Hviezdoslavova a to v úseku od Domu štátnej správy po okružnú križovatku s miestnou komunikáciou ul. Hurbanova a M. R. Štefánika.

Obchádzkové trasy vedú po cestách II/504 ulíc Odborárska, Holubyho, Klčové, J. Kollára, Štúrova a Čachtická, ďalej po miestnych komunikáciách ulíc Hurbanova, J. Weisseho,  M. R. Štefánika a Malinovského.

Prosíme vodičov o ohľaduplnosť, trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia.

Komunikácia bude uzavrená do pondelka  25. 09. 2023 do 7.00 hod.

 

II. ETAPA 

Aktualizácia 21.9.2023

Od dňa 22.09.2023 -   do 07,00h dňa 25.09.2023 miestne komunikácie

  • Ulica M. R. Štefánika v úseku od okružnej križovatky s ul. Hviezdoslavova a ul. Hurbanova po križovatku s miestnou komunikáciou ul. Kpt. Nálepku (pri Základnej škole)
  • Ulica Hviezdoslavova v úseku od okružnej križovatky  s ul. M. R. Štefánika a ul. Hurbanova po okružnú križovatku s cestou II/504 ul. J. Kollára a ul. Štúrova (pri Gymnáziu M. R. Štefánika)
  • Ulica Hurbanova v úseku od okružnej križovatky s ul. Hviezdoslavova a ul. M. R. Štefánika po križovatku s komunikáciou ul. J. Weisseho (pri objekte Slovenskej pošty).

Obchádzkové trasy vedú po cestách II/504 ulíc Odborárska, Holubyho, Klčové, J. Kollára, Štúrova a Čachtická, ďalej po miestnych komunikáciách ulíc Hurbanova, J. Weisseho, Budovateľská, M. R. Štefánika a Malinovského.

Nastavenia cookies