Výberové konanie - ZŠ Odborárska

Riaditeľ Základnej školy Odborárska 1374 v Novom Meste nad Váhom 915 01,na základe zapojenia sa do projektu a na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na primárnom a nižšom sekundárnom stupni školskej sústavy v rámci národného projektu PRINED, vypisuje výberové konanie na nasledovné pracovné pozície:

Pedagogický asistent – asistent učiteľa
Školský psychológ
Školský logopéd
Školský špeciálny pedagóg
Liečebný pedagóg
Sociálny pedagóg

 

Informácie o konkrétnych požiadavkách na jednotlivé pracovné pozície nájdete v priloženom dokumente.

Záujemcovia o pracovné pozície zasielajú svoje žiadosti do 15. Augusta 2014 na adresu:

Základná škola
Odborárska 1374
Nové Mesto nad Váhom
915 01

Tel.: 032 771 54 17
E-mail: zsodborarska@stonline.sk

 

K stiahnutiu
Nastavenia cookies