Zverejňovanie

Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - pozemok parc. č. 2459/2 o výmere 11 458 m2

Nastavenia cookies