Zverejňovanie

VZN č. 5-2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na Trhovisku.

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 11.9.2012 | Zobrazené: 249