Zverejňovanie

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 6.októbra 2016

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 18.10.2016 | Zobrazené: 301