Zverejňovanie

Návrh VZNNávrh VZN
Názov Dátum
Návrh VZN č. 8/2017 o zrušení elokovaného pracoviska MŠ a ZŠ obe so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Odborárska ulica č. 1374/10 a o zriadení ZŠ s MŠ, Odborárska ul. č. 1374, Nové Mesto nad Váhom 05.06.2017
Návrh VZN č. 7/2017 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/1998 – Ustanovenie zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva 05.06.2017
Návrh VZN č. 6/2017 ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1996 – O povinnosti podnikateľa pri parkovaní alebo garažovaní jeho vozidiel, používaných na podnikanie.. 10.04.2017
Návrh VZN č. 5/2017 ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/1993 – Štatút rekreačnej oblasti Zelená voda 10.04.2017
Návrh VZN č. 4/2017 o participatívnom komunitnom rozpočte 10.04.2017
Návrh VZN č. 3/2017 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok 10.04.2017
Návrh VZN č. 2/2017 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta 10.04.2017
Návrh VZN č. 1/2017 o užívaní verejných priestranstiev mesta 10.04.2017
Návrh dodatku č.3 k VZN č. 2/2008 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom 10.04.2017
Návrh dodatku č.2 k VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom 10.04.2017
Nastavenia cookies