Zverejňovanie

Priamy predaj a prenájom majetku mesta

Priamy predaj a prenájom majetku mesta
Názov Dátum
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Nám.slobody 22/24 o rozlohe 87,00 m2 v Novom Meste nad Váhom 07.05.2014
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Ul. 1. mája 314 o rozlohe 109,13 m2 v Novom Meste nad Váhom 07.05.2014
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici Klčové 85, 1.mája 309,312 a 314, Nám.slobody 2/2, Hurbanova 772, M.R.Štefánika 811 v Novom Meste nad Váhom 09.05.2014
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici Klčové 85, 1.mája 309,312 a 314, Nám.slobody 2/2, Hurbanova 772, M.R.Štefánika 811 v Novom Meste nad Váhom 13.06.2014
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici Klčové 85, 1.mája 309,312 a 314, Nám.slobody 1/1 a 5/6, Hurbanova 772, M.R.Štefánika 811, Železničná ul. v Novom Meste nad Váhom 26.09.2014
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - DentLook 14.10.2014
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na ulici Klčové 85, 1.mája 309,312 a 314, Nám.slobody 1/1 a 5/6, Hurbanova 772, M.R.Štefánika 811, Železničná ul. v Novom Meste nad Váhom 31.10.2014
Priamy prenájom nebytových priestorov na ulici Klčové 85, 1.mája 309, Nám.slobody 1/1 a 5/6, Hurbanova 772, M.R.Štefánika 811, Palkovičova 23 v Novom Meste nad Váhom 05.12.2014
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Ul. 1. mája 309 o rozlohe 162,86 m2 v Novom Meste nad Váhom 11.02.2015
Výsledky priameho prenájmu nebytových priestorov na Ul.Klčové 85 o rozlohe 98,78 m2 v Novom Meste nad Váhom 11.02.2015
Nastavenia cookies