Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Vybavenie Petície"Petíciou za plynulý prechod medzi Ulicami Bratisl., Svätopl. a Bajzova a za odstránenie dopravného značenia so zákazom vjazdu v oboch smeroch ..." 29.07.2020 Vybavenie peticie - 378.84 kB
Prerušenie distribúcie elektriny 5.8.2020 Loka Zelená voda 29.07.2020
Zápisnica z 9. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 24.07.2020
Posudzovanie vplyvov na ŽP - Bytový komplex NOVA – doplnok k zámeru 22.07.2020
Posudzovanie vplyvov na ŽP – Obytná zóna TRINITIS – zmeny a doplnky 22.07.2020
Prerušenie distribúcie elektriny 21.,22.,23.7.2020 viacero ulíc 15.07.2020
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 2/2 - 3. kolo 13.07.2020 Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 2/2 - 3. kolo - 113.82 kB
MESTSKÁ PLAVÁREŇ A LETNÉ KÚPALISKO V NOVOM MESTE NAD VÁHO-Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov 10.07.2020
Oznámenie Mestského úradu o obmedzení prevádzky 09.07.2020
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom pozemku a stavieb - Zelená voda - motorest, kemp - 2. kolo 08.07.2020 Vyhlásenie OVS - Zelená voda motorest, kemp - 2. kolo 8-7-2020 - 737.26 kB
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - prenájom pozemku a stavieb - Zelená voda - motorest, kemp 08.07.2020 Výsledky OVS - Zelená voda - motorest, kemp 8-7-2020 - 108.04 kB
Výsledky Obchodnej verejnej súťaže - prenájom pozemku - Zelená voda - plážovisko 08.07.2020 Výsledky OVS prenájom pozemku - Zelená voda plážovisko 8-7-2020 - 111.85 kB
Uznesenia z 9. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. júla 2020 08.07.2020
Schválenie VZN č. 1/2020 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 08.07.2020 VZN 1-2020 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov - 142.75 kB
Schválenie dodatku č.3 k VZN č. 3-2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov 08.07.2020 Dodatok č.3 k VZN č. 3-2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov - 318.18 kB
Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 08.07.2020 Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 115.17 kB
Výsledky priameho prenájmu pozemku na ul. Banská 03.07.2020 Výsledky priameho prenájmu pozemku Banská - 3.7.2020 - 108.41 kB
Oznam: Evidencia obyvateľov bude fungovať v obmedzenom režime od 6.7.2020 do 10.7.2020 03.07.2020
„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ – strategický dokument 02.07.2020
Prerušenie distribúcie elektriny 8.7.2020 Ulica j. Haška 01.07.2020
Pozvánka na 9. zasadnutie poslancov MsZ dňa 7. júla 2020 30.06.2020 Pozvánka na 9. zasadnutie poslancov MsZ dňa 7. júla 2020 - 116.88 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Kresťanské centrum - MsZ09-2020 22.06.2020 Zverejnenie zámeru mesta - osobitný zreteľ - Kresťanské centrum - MsZ09-2020 - 135.57 kB
Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Fi-meat - MsZ09-2020 22.06.2020 Zverejnenie zámeru mesta - osobitný zreteľ - Fi-meat - MsZ09-2020 - 132.5 kB
Návrh VZN č. 1/2020 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 22.06.2020 Návrh VZN č. 1/2020 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov - 173.03 kB
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 22.06.2020 Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 233.73 kB