Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum Príloha
Prepojenie kotolní TZ-1940 a TZ-1916 - Výmena rozvodov potrubí, inštalácia domových OST a zariadení pre využívanie OZE - posudzovanie vplyvov na ŽP17.5.2024Stiahnuť- 76.34 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 23.05.2024 (pondelok) o 14:00hod v zasadacej miestnosti MsZ č. 24517.5.2024
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bzince pod Javorinou na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 20409.5.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - 16.05.2024 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka)9.5.2024
Pozvánka - okrúhly stôl - žrebovanie plagátových plôch na vylepovanie plagátov v rámci predvolebnej kampane - voľby do Europarlamentu 202430.4.2024
Schválenie VZN č. 1/2024 trhový poriadok pre príležitostné trhy25.4.2024
Pozvánka na zasadnutie Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 22.04.2024 o 15:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č.dverí 254 (veľká zasadačka)17.4.2024
Oznámenie o uložení zásielky - Gažová16.4.2024Stiahnuť- 136.08 kB
Pozvánka na 8. zasadnutie poslancov MsZ dňa 23.04.2024 o 14:00 hod16.4.2024Stiahnuť- 57.58 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Vollner12.4.2024Stiahnuť- 97.56 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Šmelko12.4.2024Stiahnuť- 99.94 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Borbélyová12.4.2024Stiahnuť- 99.46 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Zelo, Nguyen Van12.4.2024Stiahnuť- 102.71 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 15.04.2024 (pondelok) o 14:30hod v zasadacej miestnosti MsZ č. 25411.4.2024
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.14 Územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad Váhom"11.4.2024Stiahnuť- 82.8 kB
Pozvánka na zasadnutie Komisie dopravného rozvoja mesta - 16.04.2024 (utorok) o 13:15 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č.25411.4.2024
Zápisnice z Okrskových volebných komisii - druhé kolo prezidenstkých volieb 20248.4.2024
Návrh - 1. zmena rozpočtu mesta na rok 20248.4.2024Stiahnuť- 1.32 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok - 16.04.2024 (utorok) o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti MsZ, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom8.4.2024
Návrh - VZN č. 1/2024 trhový poriadok pre príležitostné trhy5.4.2024Stiahnuť- 399.06 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku mesta - Západoslovenská distribučná5.4.2024Stiahnuť- 151.55 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - T.F.M. s.r.o.5.4.2024Stiahnuť- 151.9 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Športovo strelecký klub5.4.2024Stiahnuť- 155.71 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Pompeii s.r.o.5.4.2024Stiahnuť- 156.41 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Motoco Security s.r.o.5.4.2024Stiahnuť- 151.61 kB
Nastavenia cookies