Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum Príloha
Vyhlásenie výberového konanie na funkciu riaditeľ, riaditeľka ZŠ Ul. kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom4.4.2024Stiahnuť- 123.38 kB
Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľ, riaditelka Základnej umeleckej školy, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom4.4.2024Stiahnuť- 123 kB
Vyhlásenie výberového konanie na funkciu riaditeľ/riaditeľka ZŠ Odborárska ul. č. 1374 Nové Mesto nad Váhom4.4.2024Stiahnuť- 122.8 kB
Pozvánka na zasadnutie Komisie Cestovného Ruchu - 10.04.2024 (streda) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti č.2544.4.2024
Výberové konanie na miesto: Referent/ka - Sociálneho a bytového oddelenia Mesta Nové Mesto nad Váhom4.4.2024Stiahnuť- 174.39 kB
Oznam o zatvorení referátu evidencie obyvateľstva4.4.2024
Ochrana lesov pred požiarmi - usmernenie pre obce 20243.4.2024Stiahnuť- 193.22 kB
Saharský prach2.4.2024202404021028090.saharsky-piesok-20240330-153714.jpg
Oznámenie o uložení zásielky - Šaray28.3.2024Stiahnuť- 92.6 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 03.04.2024 (streda) o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254.27.3.2024
Zápisnice z Okrskových volebných komisii - prvé kolo prezidenstkých volieb 202427.3.2024
Oznámenie o uložení zásielky - Rovný26.3.2024Stiahnuť- 93.28 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Prekopp26.3.2024Stiahnuť- 92.65 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Ganyicz26.3.2024Stiahnuť- 114.81 kB
Strategický dokument: „PHSR obce Bzince pod Javorinou na roky 2024- 2030, s výhľadom do roku 2040“ – zisťovacie konanie25.3.2024
Výberové konanie na obsadenie miesta - Referent – rozpočtár/ka oddelenia ekonomiky a rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom25.3.2024Stiahnuť- 173.73 kB
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania - Pankuchová, Frič20.3.2024Stiahnuť- 379.87 kB
Rozhodnutie o umiestnení stavby - rekreačné chaty Zelená voda - SO-07 Preložka VN vzdušného vedenia 22kV20.3.2024Stiahnuť- 2.38 MB
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 01.04 do 21.04.2024 - príkaz primátora mesta č. 2/202420.3.2024Stiahnuť- 136.29 kB
Verejná vyhláška o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č.14 Územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad Váhom20.3.2024Stiahnuť- 196.97 kB
Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2024/202518.3.2024Stiahnuť- 71.15 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Bubeníček, Magál18.3.2024Stiahnuť- 95.56 kB
Oznámenie o začatí stavebného konania - Nová Trafostanica Nové Mesto nad Váhom, ul. J. Gábriša18.3.2024Stiahnuť- 479.45 kB
Prepojenie kotolní TZ-1940 a TZ-1916 - Výmena rozvodov potrubí, inštalácia domových OST a zariadení pre využívanie OZE - posudzovanie vplyvov na ŽP 18.3.2024Stiahnuť- 150.44 kB
Verejná Vyhláška - Územné rozhodnutie - IBV - Rezidencia pri Kačabáre - zóna 11113.3.2024Stiahnuť- 1.16 MB
Nastavenia cookies