Verejné obstarávanie

„Rekonštrukcia telocvične v bývalých vojenských kasárňach na ulici Bzinskej v Novom Meste nad Váhom“

Dátum zverejnenia:
1.3.2017
Poradové číslo:
1/2017
Cena bez DPH:
200,000.00 € 
Typ zákazky:
podlimitná
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
29.3.2017 do 10.00 hod
Termín dodania:
31.10.2017 
Kód CPV:
45000000-7 

Kontakt

Miroslav Hikel
Tel.: 032/7402 305

Dokumenty

Súťažné podklady , Veľkosť: 579.46 kB

Výkaz výmer stav.časť, Veľkosť: 332.25 kB

VV-ZTI, Veľkosť: 303.08 kB

VV-vykurovanie, Veľkosť: 76.6 kB

VV-elektroinštalácia, Veľkosť: 210.32 kB

VV-plyn, Veľkosť: 113.59 kB

Nastavenia cookies