Verejné obstarávanie

„Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov mestských komunikácií pre roky 2017 a 2018 v Novom Meste nad Váhom“

Dátum zverejnenia:
27.3.2017
Poradové číslo:
2/2017
Cena bez DPH:
230,000.00 € 
Typ zákazky:
podlimitná
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
20.4.2017 do 10,00hod
Termín dodania:
 
Kód CPV:
45233142-6, 45233223-8, 60000000-8 

Kontakt

Miroslav Hikel
Tel.: 032/7402 305

Dokumenty

Súťažné podklady , Veľkosť: 588.81 kB

Výkaz výmer, Veľkosť: 83.95 kB

Otváranie ponúk časť "Kritériá", Veľkosť: 124.55 kB

Nastavenia cookies