Verejné obstarávanie

Výzvy na predlož.ponúk-Bleskozvody, detektor-snímače,čistenie a kontrola komína alebo dymovodu,revízia na plynovom odbernom zariadení a tlakových technických zariadení,Ročná údržba a funkčná skúška plynového spotrebiča

Dátum zverejnenia:
3.2.2022
Poradové číslo:
3/2022
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka s n.h. (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
25.2.2022 do 10.00
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Kontakt

Miroslav Hikel
Tel.:

Dokumenty

Nastavenia cookies