Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva vyšlá 25328/2011/OV Úprava Banskej u. v Novom Meste nad Váhom Pavol Kunert - Kurt 301 804 65  2,880.00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 19/2009 5.6.2009 Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, prenajaté nehnuteľnosti budú... Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia SRZ v Novom Meste nad Váhom 00178209 304   
Detail Objednávka vyšlá SPS - 042011 27.1.2010 výmena opotrebovaných náhradných dielov do kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 45 FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. 36293377   
Detail Objednávka vyšlá 06K330080 3.1.2011 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  4,224.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230294484 13.1.2011 Dodávka elektrickej energie ZSE energia a.s. 36677281  75.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230293052 13.1.2011 Dodávka elektrickej energie ZSE energia a.s. 36677281  77.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 10468083 14.1.2011 Pohonné hmoty Spectrum a.s. 36311014  179.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 10468098 14.1.2011 Pohonné hmoty Spectrum a.s. 36311014  31.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 110001 14.1.2011 Prenájom optickej siete O-NET, spol. s r.o. 36336653  1,303.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 110117890 14.1.2011 Vodné a stočné Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 36306410  27.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 110217897 14.1.2011 Vodné a stočné Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. 36306410  42.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 135910 14.1.2011 Poskytnutie bazéna počas sobôt a nedelí Stredná odborná škola, Bzinská NMnV 00161403  3,983.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2010142 14.1.2011 Vyúčtovanie vodného a stočného BONMAX, s.r.o. 36310735  48.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110008 14.1.2011 Telekomunikačne poplatky Button Systems, s.r.o. 36 354 058   97.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011001 14.1.2011 Príspevok pre TV Pohoda NTVS spol. s r.o. 36323900  5,208.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 3019000077 14.1.2011 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  4,224.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 718272011 14.1.2011 Publikácia pre mzdovú účtovníčku AJFA-AVIS, s.r.o. 31602436  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 90078066 14.1.2011 Prevádzkovanie služby PCO Slovak Telekom 35763469  343.18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SPS - 032011 14.1.2011 výmena opotrebovaných náhradných dielov do kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 45 FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. 36293377  940.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101003 17.1.2011 Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012 A.V.I.S., spol. s r.o. 31359159  6,427.77 EUR 
Nastavenia cookies