Zverejňovanie

Všeobecne záväzné nariadenia - zrušené



Všeobecne záväzné nariadenia - zrušené
Názov Dátum Príloha
VZN č. 2/2016 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok - zrušené28.4.2016
VZN č. 1/2016 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené28.4.2016
VZN č. 3/2015 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok - zrusené15.4.2015
VZN č. 2/2015 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené15.4.2015
VZN č. 4-2014 o zásadách volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15.novembra 2014 v podmienkach mesta Nové Mesto nad Váhom - zrušené26.8.2014
VZN č. 3-2014 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok - zrušené25.3.2014
VZN č. 2-2014 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené25.3.2014
VZN č. 3-2013 - o odpadoch - zrušené3.5.2013
VZN č. 2-2013 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok - zrušené3.5.2013
VZN č.1-2013 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené3.5.2013
Nastavenia cookies