Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 26.1.2022 21.01.2022 Pozvánka na zasadnutie komisie KKSV - 26.1.2022 - 116.88 kB
Zápisnica č.7-2021-KRB - 11.11.2021 20.12.2021 Zápisnica č.7-2021-KRB - 11.11.2021 - 168.44 kB
Zápisnica z 18. zasadnutia poslancov MsZ dňa 7. decembra 2021 20.12.2021 Zápisnica z 18. zasadnutia poslancov MsZ dňa 7. decembra 2021 - 371.21 kB
Zápisnica č.5-2021-KŠMŠ - 23.11.2021 13.12.2021 Zápisnica č.5-2021-KŠMŠ - 23.11.2021 - 166.02 kB
Zápisnica č.2-2021-KDRM - 12.10.2021 13.12.2021 Zápisnica č.2-2021-KDRM - 12.10.2021 - 194.49 kB
Uznesenia z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. decembra 2021 10.12.2021 Uznesenia z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. decembra 2021 - 283.18 kB
Dodatok č.7 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb 10.12.2021 Dodatok č.7 k VZN 1-2011 o poskytovaní sociálnych služieb - 113.94 kB
Dodatok č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 10.12.2021 Dodatok č. 9 k VZN 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 198.25 kB
Dodatok č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach 10.12.2021 Dodatok č. 5 k VZN 9-2016 o miestnych daniach - 114.68 kB
Hlasovania z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. decembra 2021 08.12.2021 Hlasovania z 18. zasadnutia MsZ konaného dňa 7. decembra 2021 - 236.62 kB
Materiály k prerokovaniu na 18. zasadnutie poslancov MsZ dňa 7. decembra 2021 08.12.2021
18. zasadnutie MsZ zo dňa 7. decembra 2021 08.12.2021
Zápisnica č.6-2021-KOŽP - 04.11.2021 02.12.2021 Zápisnica č.6-2021-KOŽP - 04.11.2021 - 170.11 kB
Zápisnica č.7-2021-KFSM - 24.11.2021 01.12.2021 Zápisnica č.7-2021-KFSM - 24.11.2021 - 236.85 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 23.11.2021 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 18.11.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 23.11.2021 - 76.7 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 24.11.2021 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti novej prístavby budovy MsÚ, č.d. 254. 16.11.2021 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 24.11.2021 - 109.18 kB
Dodatok č. 10 k VZN 1/98 po zmenách a doplnkoch č.12 územného plánu mesta 11.11.2021 dodatok č.10 k VZN 1-98 po ZaD č. 12 - UPN - 790.67 kB
Zápisnica zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. októbra 2021 08.11.2021 Zápisnica zo 17. zasadnutia MsZ konaného dňa 26. októbra 2021 - 306.97 kB
Zápisnica č.2-2021-KKSV - 29.9.2021 04.11.2021 Zápisnica č.2-2021-KKSV - 29.9.2021 - 442.66 kB
Zápisnica č.5-2021-KOŽP - 07.10.2021 04.11.2021 Zápisnica č.5-2021-KOŽP - 07.10.2021 - 170.7 kB