Zverejňovanie

Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...Dokumenty - VZN, MsZ uznesenia, zápisnice ...
Názov Dátum
Zapisnica č.5-2024-KDRM - 13.02.2024 22.02.2024 Zapisnica č.5-2024-KDRM - 13.02.2024 - 105.58 kB
Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej a zdravotníctva - 20.02.2024 o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č.d. 245 14.02.2024 Pozvánka na zasadnutie komisie KSZ - 20.02.2024 - 54.83 kB
Zápisnica č.4-2023-KDRM - 19.12.2023 14.02.2024 Zápisnica č.4-2023-KDRM - 19.12.2023 - 155.58 kB
Pozvánka na zasadnutie Komisie cestovného ruchu - 14.02.2024 (streda) o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č.dverí 254 (veľká zasadačka) 12.02.2024 Pozvánka na zasadnutie komisie KCR - 14.02.2024 - 54.66 kB
Zápisnica č.8-2024-KŠMŠ - 23.01.2024 08.02.2024 Zápisnica č.8-2024-KŠMŠ - 23.01.2024 - 101.96 kB
Pozvánka na zasadnutie Komisia výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 12.02.2024 (pondelok) o 15:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č.dverí 254 (veľká zasadačka) 07.02.2024 Pozvánka na zasadnutie komisie KVRM - 12.02.2024 - 55.23 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - 15.02.2024 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 07.02.2024 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 15.02.2024 - 55.34 kB
Zápisnica č.5-2023-KVRM - 14.12.2023 02.02.2024 Zápisnica č.5-2023-KVRM - 14.12.2023 - 223.96 kB
Zápisnica č.1-2024-KSZ - 30.01.2024 02.02.2024 Zápisnica č.1-2024-KSZ - 30.01.2024 - 108.26 kB
Zápisnica č.8-2023-KRB - 01.02.2024 02.02.2024 Zápisnica č.8-2023-KRB - 01.02.2024 - 111.97 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 07.02.2024 (streda) o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254. 31.01.2024 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 7.2.2024 - 55.1 kB
Zápisnica č. 6-2024-KBVP - 23.01.2024 24.01.2024 Zápisnica č.6-2024-BPVP - 23.01.2024 - 87.86 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania mesta - 01.02.2024 o 13:15 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ č.d. 245 23.01.2024 Pozvanka KRB - 01.02.2024 - 54.98 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 23.01.2023 (utorok) o 14:00hod v priestoroch ZŠ Tematínska ulica, č.2092 08.01.2024 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 23.01.2024 - 70.04 kB
Zápisnica č.8-2023-KOŽP - 07.12.2023 08.01.2024 Zápisnica č.8-2023-KOŽP - 07.12.2023 - 143.06 kB
Zápisnica z 6. zasadnutia poslancov MsZ dňa 12. decembra 2023 21.12.2023 Zápisnica z 6. zasadnutia poslancov MsZ dňa 12. decembra 2023 - 163.79 kB
Hlasovania z 6. zasadnutia MsZ konaného dňa 12. decembra 2023 15.12.2023 Hlasovanie 6. MsZ 2023 - 559.76 kB
VZN č.6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby na území mesta 14.12.2023 VZN č.6-2023 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby na území mesta - 257.54 kB
Zápisnica č.5-2023-KBVP - 13.12.2023 14.12.2023 Zápisnica č.5-2023-KBVP - 13.12.2023 - 87.99 kB
VZN č.4- 2023 – MSZ o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov 14.12.2023 VZN č.4- 2023 – MSZ o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov - 140.65 kB
Nastavenia cookies