Zverejňovanie

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 
 

Začaté správne konania:

11.9.2017

ŽP-3745/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Ing. Iveta Miklánková, Nové Mesto nad Váhom


15.8.2017

ŽP-3588/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Róbert Tiller, Nové Mesto nad Váhom


31.7.2017

ŽP-3494/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Jozef Kocúrik, Nové Mesto nad Váhom


31.7.2017

ŽP-3495/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Ing. Ida Franková, Nové Mesto nad Váhom


26.6.2017

ŽP-3279/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Oľga Surovčíková,Nové Mesto nad Váhom


23.6.2017

ŽP-3213/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Jozef Miškech, Nové Mesto nad Váhom


1.6.2017

ŽP-3022/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Ing. Jana Skokánková, Nové Mesto nad Váhom


7.4.2017

ŽP-2634/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: LUCAB spol. s r.o., A. Sládkoviča 8, Prievidza


29.3.2017

ŽP-2547/2017

Žiadosť o zmenu rozhodnutia.
Žiadateľ: JUDr. Ing. Ivan Štener, PhD. Nové Mesto nad Váhom


24.3.2017

ŽP-2524/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: p. Juraj Vojtek, Nové Mesto nad Váhom