Zverejňovanie

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 
 

Začaté správne konania:

19.2.2018

ŽP-2382/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: p. Jozef Kaššovic, Nové Mesto nad Váhom


15.2.2018

ŽP-725/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Ing. Milan Jurčo, Nové Mesto nad Váhom


30.1.2018

ŽP-423/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Miroslav Mišura, Nové Mesto nad Váhom


30.1.2018

ŽP-472/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Bohuslav Vavro a Pavel Macek, Nové Mesto nad Váhom


19.1.2018

ŽP-123/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Ivan Cibulka a Ľubica Cibulková, Bzince pod Javorinou


29.11.2017

ŽP-4377/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: PERLA - Zelená voda s.r.o., Nové Mesto nad Váhom


29.11.2017

ŽP-4334/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Ing. Daniel Kopunec, Nové Mesto nad Váhom


8.11.2017

ŽP-4212/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Oľga Pekníková, Trenčín


6.11.2017

ŽP-4190/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Ing. Ján Rehora, Nové Mesto nad Váhom


27.10.2017

ŽP-4160/2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: S5 s.r.o., Nové Mesto nad Váhom