Zverejňovanie

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 
 

Začaté správne konania:

28.11.2018

ŽP-4294/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Anna Rosinová, Nové Mesto nad Váhom


28.11.2018

ŽP-4068/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: vlastníci bytov bytového domu J. Kréna 359


28.11.2018

ŽP-4293/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: vlastníci bytov bytového domu Karpatská 370/26


17.10.2018

ŽP-4145/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Stanislav Karaba, Nové Mesto nad Váhom


17.10.2018

ŽP-4088/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: DT Slovenská výhybkáreň, s.r.o.


10.10.2018

ŽP-4074/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom


10.10.2018

ŽP-4073/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom


2.10.2018

ŽP-4036/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: MŠ Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom


2.10.2018

ŽP-4032/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: ZŠ, Kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom


1.10.2018

ŽP-4027/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: SIRS - Development, a.s., Žilina