Zverejňovanie

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 
 

Začaté správne konania:

22.2.2019

ŽP-661/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: SILGAN METAL PACKAGING Nove Mesto a.s.


22.2.2019

ŽP-699/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom


15.2.2019

ŽP-566/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Vladimír Popelušák, Nové Mesto nad Váhom


22.1.2019

ŽP-224/2019

Vydanie nevyhnutného opatrenia na výrub stromov.


22.1.2019

ŽP-225/2019

Vydanie nevyhnutného opatrenia na výrub stromu.


18.1.2019

ŽP-209/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Hagel Service s.r.o., Senica


18.1.2019

ŽP-212/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.


9.1.2019

ŽP-77/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Branson Ultrasonics, a.s. Nové Mesto nad Váhom


9.1.2019

ŽP-76/2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: spoločnosť Europur s.r.o., Nové Mesto nad Váhom


3.12.2018

ŽP-4445/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica