Zverejňovanie

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu: zuzana.paucinova@nove-mesto.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie. 
 

Začaté správne konania:

14.9.2018

ŽP-3865/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: PPR Peter Pálka, Nové Mesto nad Váhom


11.9.2018

ŽP-3840/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom


11.9.2018

ŽP-3764/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Anna Rosinová, Nové Mesto nad Váhom


23.8.2018

ŽP-3561/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: RAIT s.r.o., Hlboká 17, 917 01 Trnava


21.8.2018

ŽP-3662/201/8

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: SETALIA PARK s.r.o., Stará Turá


2.8.2018

ŽP-3496/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Emília Pevná, Nové Mesto nad Váhom


31.7.2018

ŽP-3484/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Milan Surman Nové Mesto nad Váhom


13.6.2018

ŽP-3177/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Mikuláš Jordanov, Nové Mesto nad Váhom


29.5.2018

ŽP-3020/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.
Žiadateľ: Vlastníci bytov bytového domu Športová 2071/37, 38, 39


17.5.2018

ŽP-2959/2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.
Žiadateľ: Ing. Branislav Juračka, Nové Mesto nad Váhom