Zverejňovanie

Verejné pripomienkovanie - Projektový zámer - Manažment údajov mesta Nové Mesto nad Váhom

Cieľom výzvy je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov v jednotlivých organizáciách verejnej správy, ich využívanie v rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality údajov.

Realizácia projektu sa predpokladá v období od septembra 2022 do septembra 2023, pričom ukončenie hlavných aktivít projektu zohľadňuje odporúčania MIRRI, ktoré súvisia s uzatvorením programového obdobia OPII 2014-2020. Projektový zámer a CBA sú k dispozícii v pripojených dokumentoch.

Pripomienky k projektovej dokumentácii je možné zaslať mailom na e-mailovú adresu marcela.cerna@nove-mesto.sk do 7.7.2022, 20:00 hod.

K stiahnutiu

Publikované: 22.6.2022 | Zobrazené: 921
Nastavenia cookies