Zverejňovanie

Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Mikušík

Nastavenia cookies