Zverejňovanie

Transparentný účet mesta

TRANSPARENTNÝ ÚČET MESTA Nové Mesto nad Váhom

Novomešťania bojujú spolu!!!
 
Mesto Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „mesto“) zriadilo transparentný účet za účelom poskytovania adresnej pomoci v boji s koronavírusom.

Finančné prostriedky transparentného účtu mesta ( ďalej len „finančné prostriedky“) môžu byť použité len:

  • na nákup základných potravín a hygienickým potrieb tým obyvateľom mesta, ktorí sa v dôsledku prijatia opatrení na zastavenie šírenia koronavírusu dostanú do ťažkej životnej situácie a nevzťahuje sa na nich pomoc formou potravinových balíčkov štátu,
  • na nákup osobných ochranných prostriedkov obyvateľom mesta, ktorí si ich nemôžu zabezpečiť sami,
  • na pokrytie finančných nákladov súvisiacich so zabezpečovaním všetkých karanténnych opatrení pre zamestnancov záchranných zložiek mesta, ktoré majú povinnosť podstúpiť osobnú karanténu v karanténnom zariadení mesta,
  • na nákup dezinfekčných prostriedkov pre výkon dezinfekcie verejných priestranstiev mesta.

Zostatok finančných prostriedkov po skončení pandemického obdobia mesto použije na sociálne účely.

Na tento účet môže prispieť každý, kto má záujem pomôcť mestu a jeho občanom, umožní mu to jeho finančná situácia a to bez ohľadu na to, či  poskytovateľ príspevku je verejný činiteľ, podnikateľ alebo obyvateľ nášho alebo iného mesta, či obce.

Transparentný účet je už AKTIVOVANÝ. Je dostupný na webovom sídle www.transparentneucty.sk

 

Číslo účtu:
SK47 0900 0000 0051 6946 4292

 

 

Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta: „Zriadenie transparentného účtu je najlepšia forma ako adresne a jasne zdokumentovať, že prostriedky budú poskytované na boj s koronavírusom a na zníženie dôsledkov jeho dopadu na život občanov a mesto samotné.
Verím, že sa zapoja rôzni darcovia a spoločne tak budeme môcť pomáhať predovšetkým tým osobám, ktoré to skutočne v dnešnej situácii najviac potrebujú.
Som presvedčený, že týmto krokom spoločne prispejeme k lepšiemu zvládnutiu terajšej situácie a naša samospráva pomôže čo najskôr urýchliť proces obnovy života v našom meste.
Verím, že táto forma pomoci môže osloviť aj niektorých našich podnikateľov, ale aj iné osoby, ktoré takýmto spôsobom prejavia svoju solidaritu.
Vopred Vám všetkým ďakujem za akúkoľvek pomoc z Vašej strany mestu a naším občanom.“

 

202004031024280.transparentny-ucet-mesta
Nastavenia cookies