Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Vyhlásenie - Obchodná Verejná Súťaž - Dom Služieb ul. M.R.Štefánika 811/1 a Admin. Budova ul Klčové 109 20.03.2023 Vyhlásenie OVS - Nebytové priestory - Dom Služieb M. R. Štefánika 811-1 a AB ul. Klčové 109 - 202.69 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 21.3.2023 (utorok) o 14:00hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 15.03.2023
Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi na rok 2023 10.03.2023 Usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi na rok 2023 - 192.59 kB
Oznam: Evidencia obyvateľstva zatvorená dňa 10.03.2023 z dôvodu čerpania dovolenky 09.03.2023
Verejná vyhláška: Rozhodnutie o zastavení územného konania - Novostavba rodinných domov na ulici Jilemnického 09.03.2023 Rozhodnutie o zastavení územného konania - Novostavba rodinných domov na ulici Jilemnického - 358.33 kB
Výsledok výberového konania - vedúci oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry - 6.3.2023 07.03.2023 Výsledok výberového konania - ved. školstva, mládeže a telesnej kultúry - 6.3.2023 - 62.31 kB
Prerušenie distribúcie elektrickej energie 7.3. a 16.3.2023 06.03.2023
Oznam: Štatistické zisťovanie - Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) 03.03.2023
Vybavenie petície proti plánovanej zmene územného plánu a zmene funkčného využitia územia na ul. Jilemnického, Nové Mesto nad Váhom 02.03.2023 Vybavenie petície proti plánovanej zmene územného plánu a zmene funkčného využitia územia na ul. Jilemnického, Nové Mesto nad Váhom - 175.15 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 09. marca 2023 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka) 01.03.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 06.03.2023 (pondelok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 28.02.2023
Uznesenia z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 21. februára 2023 24.02.2023 Uznesenia z 2. zasadnutia MsZ konaného dňa 21. februára 2023 - 217.43 kB
Pozvánka na 2. zasadnutie poslancov MsZ dňa 21. februára 2023 14.02.2023 Pozvánka 2. MsZ 2023 - 132.66 kB
Návrh - 1. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 06.02.2023 Návrh - 1. zmena rozpočtu 2023 v1 - 1.34 MB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - predĺženia podnájmu viacerí 06.02.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - predĺženia podnájmu viacerí - 151.61 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská arcidiecézna charita 06.02.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Trnavská Arcidiecézna Charita - 132.95 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 08.02.2023 (streda) o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254. 01.02.2023 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 08.02.2023 - 104.21 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok - dňa 7.2.2023 (utorok) o 16:00 hod. v zasadačke Mestského zastupiteľstva, v budove Mestskej polície, Palkovičova 4 27.01.2023 Pozvánka - KBVP - 07.02.2023 - 145.96 kB
Prerušenie distribúcie elektriny 2.2.2023 27.01.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 31.01.2023 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č. dverí 245 25.01.2023 Pozvanka KRB - 31.1.2023 - 166.04 kB
Vyhlásenie výberového konania na vedúceho oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom 24.01.2023
Oznam: Evidencia obyvateľstva zatvorená od 23.1.2023 do 27.1.2023 z dôvodu čerpania PN 23.01.2023
Zverejnenie návrhu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - Kongregácia školských sestier de Notre Dame 10.01.2023 Návrh zmluvy o poskytutí FP Kongregácii ŠSdND 2023 - 128.7 kB
Oznam: Štatistické zisťovanie - Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu 23.12.2022
Oznam: Štatistické zisťovanie - Výberové zisťovanie pracovných síl 23.12.2022
Nastavenia cookies