Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Strategický dokument: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050“ – rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania 28.11.2023 „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050“ – rozhodnutie po ukončení zisťovacieho konania - 306.17 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - 07.12.2023 (štvrtok) o 14:00 hod. v areáli spoločnosti LEITNER Slovensko s.r.o. na Tehelnej ulici 7 v Novom Meste nad Váhom 28.11.2023 Pozvánka na zasadnutie KOŽP - 07.12.2023 - 138.73 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predaj pozemkov - Štúrova ulica 27.11.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - predaj pozemkov - Štúrova ulica - 166.3 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom infraštruktúry - TVK 27.11.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom infraštruktúry - TVK - 149.16 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Centrum pomoci človeku Trnavská Arcidiecézna Charita 27.11.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - podnájom nebytových priestorov - Centrum pomoci človeku Trnavská Arcidiecézna Charita - 142.6 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Ústredie Práce sociálnych vecí a rodiny 27.11.2023 Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov - Ústredie Práce sociálnych vecí a rodiny - 151.92 kB
Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 27.11.2023 Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom - 349.52 kB
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 27.11.2023 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa - 222.76 kB
Návrh - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na roky 2023 - 2029 27.11.2023 Návrh - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na roky 2023 - 2029 - 1.58 MB
Návrh VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 27.11.2023 Návrh VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 542.84 kB
Návrh VZN č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb 27.11.2023 Návrh VZN č. 6/2023 o poskytovaní sociálnych služieb - 249.51 kB
Návrh VZN č.4/2023 o určení výšky mesačných príspevkov žiakov 27.11.2023 Návrh VZN č.4/2023 o určení výšky mesačných príspevkov žiakov - 203.69 kB
Návrh VZN č.3/2023 - o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy 27.11.2023 Návrh VZN č.3/2023 - o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy - 204.78 kB
Návrh - Komunitný plán sociálnych služieb mesta pre obdobie 2023-2029 27.11.2023 Návrh - Komunitný plán sociálnych služieb mesta pre obdobie 2023-2029 - 1.17 MB
Návrh - 5. zmena rozpočtu mesta na rok 2023 27.11.2023 Návrh - 5. zmena rozpočtu 2023 - 1.35 MB
Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2024-2026 27.11.2023 Návrh - Programový rozpočet mesta na roky 2024 - 2026 - 3.05 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 29.11.2023 (streda) o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254. 23.11.2023 Pozvánka na zasadnutie komisie KFSM - 29.11.2023 - 55.66 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 28.11.2023 (utorok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 16.11.2023 Pozvánka na zasadnutie komisie KŠMŠ - 28.11.2023 - 70.28 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok - 21.11.2023 (utorok) o 16:00 hod v zasadacej miestnosti MsZ, ul. Palkovičova č.4 15.11.2023
Krematórium - rozhodnutie zo zisťovacieho konania 06.11.2023 Krematórium - rozhodnutie zo zisťovacieho konania - 288.23 kB
Rozšírenie výrobných kapacít – Europur s.r.o. Nové Mesto nad Váhom - pozvánka na verejné prerokovanie 03.11.2023 Pozvánka na verejné prerokovanie - Europur - 191.43 kB
Prerušenie dodávky elektrickej energie 7.11.2023 03.11.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - 09.11.2023 (štvrtok) o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 320 (zasadačka oddelenia výstavby, stará budova MsÚ) 02.11.2023
Rozšírenie výrobných kapacít – Europur s.r.o., Nové Mesto nad Váhom - správa o hodnotení činnosti 02.11.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - 09.11.2023 o 13:15 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 254 30.10.2023
Nastavenia cookies