Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum Príloha
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - Beach Bar s.r.o.27.6.2023Stiahnuť- 135.45 kB
Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 2-202327.6.2023
Oznámenie o zatvorení pokladne/podateľne dňa 26. júna 202326.6.2023
Schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta na rok 202323.6.2023Stiahnuť- 1.64 MB
Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta a záverečný účet mesta 202223.6.2023Stiahnuť- 3.04 MB
Uznesenia z 4. zasadnutia MsZ konaného dňa 20. júna 202323.6.2023Stiahnuť- 175.45 kB
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Referent dopravy a miestnych komunikácii MsÚ Nové Mesto nad Váhom19.6.2023
Krematórium – zisťovacie konanie vo veci posudzovania vplyvov na Životné Prostredie14.6.2023Stiahnuť- 151.41 kB
Pozvánka na 4. zasadnutie poslancov MsZ dňa 20.6.2023 o 14:00 hod.13.6.2023Stiahnuť- 172.95 kB
Verejná vyhláška - miestny poplatok za komunálne odpady - oznámenie o uložení zásielky od 08.06.2023 do 13.07.2023 - rozhodnutie za rok 20238.6.2023Stiahnuť- 271.83 kB
Zisťovacie konanie vo veci posudzovania vplyvov na ŽP: Bytové domy Rezidencia Kamenná, NMnV5.6.2023
Návrh - 3. zmena rozpočtu mesta na rok 20235.6.2023Stiahnuť- 1.27 MB
Návrh - Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta a záverečný účet mesta 20225.6.2023Stiahnuť- 2.4 MB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prevod majetku - Kongregácia školských sestier de Notre Dame5.6.2023Stiahnuť- 138.07 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - návrh na uzatvorenie Zmluvy o správe a prevádzkovaní vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry - TVK Rezidencia kamenná5.6.2023Stiahnuť- 131.73 kB
Zverejnenie zámeru mesta - prípad hodný osobitného zreteľa - prenájom pozemkov - Beach Bar s.r.o.5.6.2023Stiahnuť- 132.66 kB
Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 20231.6.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok - dňa 1.6.2023 (štvrtok) o 16:00 hod. v zasadačke Mestského zastupiteľstva, v budove Mestskej polície, Palkovičova 41.6.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 05.06.2023 o 15,00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 25431.5.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - 7.6.2023 (streda) o 14:00hod v zasadacej miestnosti v novej prístavbe budovy MsÚ, č. d. 254.31.5.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a spoločenských vzťahov - 31.5.2023 (streda) o 15:00hod v klubovni MsKS23.5.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 01.06.2023 (štvrtok) o 13:15 hod v zasadačke Mestského úradu č. dverí 24519.5.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 01. júna 202319.5.2023
Informácia o realizácii zisťovania IKT v roku 202319.5.2023
Oznámenie o obmedzení prevádzky mestského úradu - 19.5.202319.5.2023
Nastavenia cookies