Zverejňovanie

Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum Príloha
Výberové Konanie - riaditeľ/ka Zariadenia pre seniorov Poľná24.10.2023Stiahnuť- 166.15 kB
Hromadné garáže – Nové Mesto nad Váhom – Komenského ulica – rozhodnutie zo zisťovacieho konania23.10.2023
Modernizácia výroby trojdielnych plechových obalov Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s. – správa o hodnotení činnosti23.10.2023
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - predajňa BILLA ul. Športová18.10.2023Stiahnuť- 1.22 MB
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - spev. plochy BILLA ul. Športová18.10.2023Stiahnuť- 1.31 MB
Zisťovacie konanie: Hromadné garáže Nové Mesto nad Váhom – informácia o doručení doplnených podkladov9.10.2023
Krematórium – doplnenie podkladov k zisťovaciemu konaniu vo veci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP3.10.2023
Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka2.10.2023Stiahnuť- 84.17 kB
Schválenie VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta29.9.2023Stiahnuť- 327.05 kB
Schválenie VZN č. 1/2023 o participatívnom komunitnom rozpočte 29.9.2023Stiahnuť- 320.36 kB
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 16.10 do 31.10.2023 - príkaz primátora mesta č.3-202328.9.2023Stiahnuť- 193.33 kB
„Modernizácia výroby trojdielnych plechových obalov – Silgan Metal Packaging Nove Mesto“ – Rozsah hodnotenia 26.9.2023Stiahnuť- 981.12 kB
Schválenie 4. zmeny rozpočtu mesta na rok 202326.9.2023Stiahnuť- 1.26 MB
Uznesenia z 5. zasadnutia MsZ konaného 19.septembra.202326.9.2023Stiahnuť- 235 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie školstva mládeže a športu - 5.10.2023 o 14:00 hod v Základnej umeleckej škole J.Kréna, Štúrova ul.č.590/3126.9.2023
Prerušenie dodávky elektrickej energie - OKTÓBER26.9.2023
Pozvánka na 5. zasadnutie poslancov MsZ dňa 19.9.2023 o 14:00 hod.12.9.2023Stiahnuť- 56.88 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie doprávného rozvoja mesta - 12.09.2023 o 13:15 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 25411.9.2023
Prerušenie dodávky elektrickej energie 26.9.202311.9.2023
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta - 14.09.2023 o 14:00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. 25411.9.2023
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Rekonštrukcia ČS PHM SHELL Nové Mesto nad Váhom8.9.2023Stiahnuť- 321.73 kB
Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci oddelenia rozvojových projektov mesta"8.9.2023Stiahnuť- 162.49 kB
Pozvánka na zasadnutie komisie pre ochranu životného prostredia - dňa 14. septembra 2023 (štvrtok) o 14.00 hod v zasadacej miestnosti MsÚ č. dverí 254 (veľká zasadačka)6.9.2023
Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.6.20234.9.2023Stiahnuť- 1.95 MB
Návrh - 4. zmena rozpočtu mesta na rok 20234.9.2023Stiahnuť- 944.55 kB
Nastavenia cookies