Informácie a odporúčania pre rodičov detí z Ukrajiny - інформація для батьків дітей з України

Місто NOVÉ MESTO NAD VÁHOM забезпечить навчання в школах (1-9 клас) та дитячих садках для дітей від 3 років, які приїдуть з України.

Mesto Nové Mesto nad Váhom zabezpečí vzdelávanie detí a žiakov z Ukrajiny v školách zriadených mestom, a to:

a)  v základných školách pre žiakov 1. – 9. ročníka

b)  v materských školách pre deti od 3 do 6 rokov

Základné informácie na prihlásenie detí do školy (v slovenskom aj v ukrajinskom jazyku) nájdete na internetových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – tu:інформація 22395.jpeg (904×1280) (minedu.sk).

 

Kontakty na vybavenie školy v Novom Meste nad Váhom:

Mestský úrad – oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry

Kontaktná osoba:

Mgr. Dušan Hevery, tel. č.: 032 7402 120, e-mail: hevery@nove-mesto.sk

Mapa mesta: Mapa mesta | www.nove-mesto.sk

 

Základné školy:

Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom

Kontaktná osoba:

PaedDr. Michal Hnát, riaditeľ školy, tel. č.: 032 74065 11, e-mail: zstematinska@zstematinska.sk

 

Základná škola, Ul. kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom

Kontaktná osoba:

Mgr. Želmíra Haláková, riaditeľka školy, tel. č.: 032 7461 812, e-mail: zsnalnmnv@gmail.com

 

Základná škola, Odborárska ulica č. 1374, Nové Mesto nad Váhom

Kontaktná osoba:

PaedDr. Jaroslav Jeřábek, riaditeľ školy, tel. č.: 032 2853 720, e-mail: zsodborarska@zs4nmnv.sk

 

Materská škola:

Materská škola, Pošovnícka ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom

Kontaktná osoba:

PaedDr. Dana Chmelová, riaditeľka školy, tel. č.: 032 7484 482, e-mail: ms@materskaskolanmnv.sk

 

DOTAZNÍK - AHKеTA - PRE RODIČOV Z UKRAJINY/ для батьків дітей з України

 

 

 

K stiahnutiu
Nastavenia cookies