Zverejňovanie

Návrh VZNNávrh VZN
Názov Dátum
Návrh dodatku č.3 k VZN č.6-2010 o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy 21.04.2021 Návrh dodatku č.3 k VZN č.6-2010 o určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy - 246.55 kB
Návrh dodatku č. 8 k VZN č. 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 21.04.2021 Návrh dodatku č. 8 k VZN č. 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 273.34 kB
Návrh dodatku č. 4 k VZN 9-2016 o miestnych daniach 21.04.2021 Návrh dodatku č. 4 k VZN 9-2016 o miestnych daniach - 177.03 kB
Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 9-2016 o miestnych daniach 07.04.2021 návrh dodatku č. 4 k VZN 9-2016 - 177.03 kB
Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom 22.02.2021
Návrh VZN č. 2-2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 23.11.2020 Návrh VZN č. 2-2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta - 775.83 kB
Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka 23.11.2020 Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 8-2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka - 499.36 kB
Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 9-2016 o miestnych daniach 23.11.2020 Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 9-2016 o miestnych daniach - 349.66 kB
Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 20.11.2020 Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 144.18 kB
Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy 20.11.2020 Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy - 144.17 kB
Nastavenia cookies