Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20240095 3.5.2024 Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 I. kolo Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom 00350656  130.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1501950324 3.5.2024 Vyjadrenie k PD - odstránenie stavieb v areáli bývalých kasární NMnV Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  22.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41240008 3.5.2024 Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... Československá obchodná banka, a.s. 36854140  107.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24011479 3.5.2024 Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 4/2024 Galileo Corporation s.r.o. 47192941  132.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300240097 3.5.2024 Prefakturácia spotreby studenej vody za r. 2023 - Útulok, Trenčianska ul. Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2,169.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 122024 3.5.2024 Ozvučenie podujatia - Park D. Š.- Zámostského Madro Ľubomír, Ing. 40270343  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300240098 3.5.2024 Podnik. zámer na r. 2024, por. č. 15 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  95.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300240100 3.5.2024 Kontrola prečetpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  13.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 23424 3.5.2024 Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve - online školenie - Z. Kolečanská Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  23.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 80935868 3.5.2024 Telekomunikačné služby - foto pasce 3/2024 - MsP O2 Slovakia, s.r.o. 47259116  39.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2435103115 3.5.2024 Tvorba a uverejnenie inzercie - referent/ka Sociálneho a bytového oddelenia Petit Press a.s. 35790253  31.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 332024 3.5.2024 Opatrovateľská služba - 3/2024 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  12,378.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 202024 3.5.2024 Zdravotné posudky 01-03/2024 Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  100.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001685148 3.5.2024 Poštové služby - 3/2024 Slovenská pošta a.s. 36631124  4,884.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 24011013 3.5.2024 Registračný poplatok - Do práce na bicykli 2024 Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 42190843  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 240003 3.5.2024 Poskytnuté služby kybernetickej bezpečnosti 3/2024 PPR Investment, a.s. 50813528  592.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1052401800 3.5.2024 Záloha elektriny - 4/2024 - Štúrová 1, KD Encare, s.r.o. 52302555  24.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001681466 3.5.2024 Spracovanie poštových PP - 3/2024 Slovenská pošta a.s. 36631124  0.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240135 3.5.2024 Odpadové nádoby pre tlačiareň Toshiba eStudio 2515AC Bebjaková Ing. - PROGMA 31036279  78.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2404075 3.5.2024 Služby ku softwaru SRS - ZpS Poľná A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  240.00 EUR 
Nastavenia cookies