Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2019800874 15.8.2019 Benzín 7/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  32,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190321 15.8.2019 Vyčistenie prečerpávacej stanice Trenčianska 2199 NMnV Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  73,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019000709 15.8.2019 Laboratórny rozbor zeleniny - Mestské trhovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00610968  69,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190316 15.8.2019 Oprava balkóna BD Čachtická 2610 NMnV Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 920,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190317 15.8.2019 Oprava balkóna BD Čachtická 2609 NMnV Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 920,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190319 15.8.2019 Čistenie kanalizácie BD Trenčianska č.2192 - 2198 NMnV dňa 2.7.2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  22,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190163 14.8.2019 Dodanie a nasadenie Servera HPE s príslušenstvom JKC, s. r. o. 44310595  8 834,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019188 13.8.2019 nájom strelnice RDA, s.r.o. 36 851 680  717,60 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/048/D/OFIS 13.8.2019 poskytnutie finančnej dotácie z participatívneho komunitného rozpočtu mesta Nové Mesto nad... Gymnázium M. R. Štefánika 00 160 270  80,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019185 12.8.2019 Smaltové tabule SMALT K.A.M. s.r.o. 36229512  382,20 EUR 
Detail Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia 20/2019/MsKS 12.8.2019 dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom
objednávateľom. Dodávateľ sa...
DH Lieskované   450,00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2019/053/D/OFIS 9.8.2019 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia SRZ v Novom Meste nad Váhom 00178209304  2 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019184 7.8.2019 Obstaranie systému JOSEPHINE PROEBIZ určený na elektronizáciu procesov zadávania verejného... NAR marketing s.r.o. 36694207  3 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019183 5.8.2019 Vyhotovenie znaleckého posudku Ing. Igor Ištok 1020308641  50,00 EUR 
Detail Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia 21/2019/MsKS 5.8.2019 dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom
objednávateľom. Dodávateľ sa...
DH Trenčianska dvanástka 34054057  450,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019181 2.8.2019 koberec do sobášnej miestnosti LIMEX ČR,s.r.o. 51689839  922,80 EUR 
Detail Zmluva o zriadení vecného bremena 2/2019/ZZVB-OPSM 2.8.2019 zriadenie vecného bremena za účelom pripojenia stavby žiadateľa „Novostavba bytového domu... STINEX, s.r.o. 36 295 370  520,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019179 1.8.2019 Vyhotovenie znaleckého posudku Ing. Igor Ištok 1020308641  380,00 EUR 
Detail Zmluva o zriadení vecného bremena 5/2019/ZZVB-OPSM 1.8.2019 zriadenie vecného bremena za účelom uloženie inžinierskych sietí (kanalizácie a vodovodu),... Branson Ultrasonics, a.s. 2120189984  106,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019178 31.7.2019 Inštalácia softvérového modulu na multifunkčnom zariadení Toshiba Euro Data Services, s.r.o. 50996151  90,00 EUR