Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/5/D/OEaR 15.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Stolnotenisový klub Považan Nové Mesto nad Váhom 34073094   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/6/D/OEaR 15.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Atleticko-futbalový klub 34009159   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/7/D/OEaR 15.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Mestský volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom 42375177   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/8/D/OEaR 15.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. BK NMnV 52 845 435   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/10/D/OEaR 15.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Športový klub vzpierania Považan 42 139 970   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/11/D/OEaR 15.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Športovo strelecký klub Nové Mesto nad Váhom 42281130   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/13/D/OEaR 15.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Hokejový Klub Nové Mesto nad Váhom o.z. 50 040 898   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/14/D/OEaR 15.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. CERBEROS GYM 36118559   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/16/D/OEaR 15.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Klub ťažkej atletiky GOLEM 42374421   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/33/D/OEaR 14.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. NODAM - Združenie detí a mládeže 37918095  2,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/35/D/OEaR 14.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Občianske združenie PREMENA 51 269 309  2,000.00 EUR 
Detail Zmluva Iná 2/2024/ZZVB-OP 14.5.2024 Dohoda o zriadení vecného bremena. DM developing s.r.o. 50 389 645   
Detail Zmluva o krátkodobom nájme 7/2024/NZ-OP 14.5.2024 Nájomná zmluva č. 7/2024/NZ-OP zo dňa 03.05.2024 tvojaSHOW agency, s. r. o.   5,820.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/28/D/OEaR 13.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. RT Dance School o.z. 50 626 051  4,500.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/32/D/OEaR 13.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Cinedu o.z. 51 201 160  4,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/34/D/OEaR 13.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Profi Hasiči Nového Mesta nad Váhom 54 766 222  600.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024125 13.5.2024 Odber vzoriek Zelená voda Regionálny úrad verejného zdravotníctva 610968  360.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024123 9.5.2024 Vŕtaná studňa - Park Petra Matejku VRTY, s.r.o. 45393273  10,867.20 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/31/D/OEaR 9.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Bilingválne slovensko - španielske gymnázium 37 918 869  500.00 EUR 
Detail Zmluva Iná 1/2024/KZ-OP 9.5.2024 Zmluva o prevode vlastníckeho práva. Revinvest, s.r.o. 46 324 127   
Nastavenia cookies