Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2024137 22.5.2024 Kontrola odborných prehliadok a skúšok plynových a tlakových zariadení v zmysle vyhl.č.... Jozef Koiš – revízie Koiš 30351448  595.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024138 22.5.2024 Kontrola, čistenie komínov a dymovodov v objektoch NTK Mestský úrad, Športová hala, AFC... KOMÍNSYSTÉM s.r.o. 34 099 301  93.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024132 21.5.2024 dodanie tonerov TOP SERVIS IT s.r.o. 44387598  564.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/24/D/OEaR 21.5.2024 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom CREDO – TRADE spol. s.r.o. 31411037  2,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024131 20.5.2024 nákup kompatibilného toneru CRG 057H (HP CF259X) do tlaciarne Canon MF446x Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 31036279  119.10 EUR 
Detail Zmluva k nájomnej zmluve 1 k z. 15/28/2006 20.5.2024 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 15/28/2006 zo dňa 30.10.2006 MUDr. Andrea Tittelová   60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024148 20.5.2024 Vyhotovenie znaleckého posudku Ing. Igor Ištok 1020308641  100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024130 17.5.2024 lekárske prehliadky MEG-LEK s r.o. 36349704  510.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/30/D/OEaR 17.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Trnavská arcidiecézna charita 35602619  5,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/26/D/OEaR 17.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia Nové Mesto nad Váhom 34 055 436  1,000.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/29/D/OEaR 17.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Umenie v nás 54097240  600.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/36/D/OEaR 17.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Združenie zrakovo znevýhodnených 52 969 932  800.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/37/D/OEaR 17.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Atletika Nové Mesto nad Váhom 50 858 670  455.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/17/D/OEaR 17.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Box Club Nové Mesto nad Váhom 34017810   
Detail Zmluva o poskytnutí služieb 150-2024/6523-6221 17.5.2024 Zmluva o poskytovaní služieb. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424   
Detail Objednávka vyšlá 2024128 16.5.2024 Smaltové tabule SMALT MIŠÍK s.r.o. 54023203  237.00 EUR 
Detail Zmluva k nájomnej zmluve 1 k z. 25/2006 16.5.2024 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 25/2006 zo dňa 24.11.2006 Juraj Chmára   60.00 EUR 
Detail Zmluva k nájomnej zmluve 3 k z. 20/2007 15.5.2024 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 202007 zo dňa 18.09.2007 Československá obchodná banka, a.s.   500.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 2024/25/D/OEaR 15.5.2024 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Nové Mesto nad Váhom 008970190362  500.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/3/D/OEaR 15.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Atleticko-futbalový klub 34009159   
Nastavenia cookies