Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1242019 14.1.2020 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  749,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1252019 14.1.2020 služby SUS Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  1 111,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019801473 14.1.2020 Benzín 12/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  59,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 190135 14.1.2020 Púzdro na služobný preukaz - MsP LIGAREX-LM spol. s.r.o. 36411329  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3600207125 14.1.2020 Časopis a online prístup pre Verejné obstarávanie - predplatné 2020 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019087 14.1.2020 Práce a dodávky - Rozšírenie jedálne ZŠ na ul. kpl. Nálepku IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  5 321,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1362019 14.1.2020 Revízie elektroinštalácie - ŠH, AFC MAREZ, s.r.o. 44635753  188,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 36810 14.1.2020 Trovy exekúcie - Jiří Toráč Šteinerová Eva JUDr.ml. 42147719  58,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 38810 14.1.2020 Trovy exekúcie - Miroslav Rác Šteinerová Eva JUDr.ml. 42147719  67,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019046 14.1.2020 Projektová dokumentácia elektro - Trafostanica, ul. Bzinská ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. 36838641  2 940,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1912148 14.1.2020 Rozšírenie funkcionality IIS MIS - načítavanie a tlač QR kódov A.V.I.S., spol. s.r.o. 31359159  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019229 14.1.2020 Revízia bleskozvodu - ŠH, AFC, MsÚ JTB s.r.o. 45351911  271,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 8247405261 14.1.2020 Telekomunikačné služby - 11/2019 - MsÚ Slovak Telekom a.s. 35763469  21,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190015 14.1.2020 Výroba zvoničky prianí Meridius - Michal Kako 50283723  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1119083 14.1.2020 Školenie zamestnancov používajúcich služobné vozidlá MsÚ JUMA Trenčín s.r.o. 36365289  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190506 14.1.2020 Elektrikárske práce - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  108,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190514 14.1.2020 Elektrikárske práce - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  36,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190540 14.1.2020 Prefktúrácia alikvotnej časti opravy vnútornej kanalizácie a vody - havarijný stav -... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  13 668,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190541 14.1.2020 Prefakturácia alikvotnej časti výmeny kanalizačných prípojok - havarijný stav - Odborárska... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  4 157,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190524 14.1.2020 Prefakturácia z Podnikateľského zámeru na r.2019 - výmena sprchových vaničiek - Odborárska... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  7 800,00 EUR