Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2024124 9.5.2024 fut.ihrisko AFC Považan KOSENIE 1 s.r.o. 47 243 643  2,052.00 EUR 
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/12/D/OEaR 7.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom 34 005 668   
Detail Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 1 k zmluve č. 2024/4/D/OEaR 7.5.2024 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta. Volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom 34 005 668   
Detail Zmluva o dielo 4/2024/RPMVO 6.5.2024 dielo spočívajúce v dodávke 1 Smart Kiosku Galileo Galileo Corporation s.r.o. 47192941  10,171.00 EUR 
Detail Zmluva Servisná 5/2024/RPMVO 6.5.2024 poskytovanie služieb servisu produktu Smart Kiosk Galileo Galileo Corporation s.r.o. 47192941   
Detail Objednávka vyšlá 2024122 6.5.2024 Doplnenie modulu "Kalendár akcií" na webovú stránku Netix Solutions, s.r.o. 43783627  240.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024159 6.5.2024 integrácia modulu CÚD - ÚPVS A.V.I.S. , spol. s r.o. 31359159  1,200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024119 3.5.2024 Projektová dokumentácia : Úprava križovatky ulica Čachtická- ulica Nová PVB-ds,s.r.o. 54 332 079  840.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024120 3.5.2024 Projektová dokumentácia: Úprava parkoviska pri NEMOCNICI - doplnenie dvoch parkovacích miest... PVB-ds,s.r.o. 54 332 079  300.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024121 3.5.2024 Projektová dokumentácia: Úprava parkoviska na ul. Lieskovská - doplnenie jedného parkovacieho... PVB-ds,s.r.o. 54 332 079  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24010 3.5.2024 Obstarávanie Zmien a doplnkov č.14 ÚPM - 1. fakturačná etapa Bogyová Marianna, Ing. arch. 22732632  878.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0442023 3.5.2024 služby SUS Obec Modrovka 687243  929.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 20246 3.5.2024 Nákup služobných nohavíc - MsP Kollárová Stanislava 46624236  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6032024 3.5.2024 Vykonané VO - Športová hala NMnV VO-TOR SK s.r.o. 55883702  1,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 182024 3.5.2024 Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024, I. kolo Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  130.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1092400139 3.5.2024 Vyúčtovanie elektriky za rok 2023 - Zelená voda MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  -5.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024018 3.5.2024 Zameranie skutkového stavu oplotenia - múr, cintorín na Čachtickej ul. GEOSTA - Ing. Radovan Stacho 43580718  960.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300240090 3.5.2024 Prefakturácia nákladov za r. 2023 - elektrina, plyn - Komenského 779/8, Únia telesne... Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1,487.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 7310240006 3.5.2024 Prefakturácia spotreby el. energie za r. 2023 - kamerový systém - BD Partizánska 317/2 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  16.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800358 3.5.2024 Benzín 3/2024 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  160.64 EUR 
Nastavenia cookies