Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20190230 15.8.2019 Výroba, dodanie a montáž zrkadiel - Sobášna sieň Tilia v.o.s. 34115668  486,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010051701 15.8.2019 Telekomunikačné služby - 7/2019 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD Slovanet a.s. 35954612  421,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190012 15.8.2019 Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií - Svadobná sieň Udvorka Peter - NIMESK 43074413  2 028,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191073 15.8.2019 Nákup kancelárskych a hygienických potrieb Sinova s.r.o. 36318086  731,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800834 15.8.2019 Benzín 7/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  62,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800835 15.8.2019 Benzín 7/2019 - MsÚ DIESEL AGV s.r.o. 45690995  74,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019000662 15.8.2019 Laboratórny rozbor zeleniny - 6/2019 - Mestské trhovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00610968  69,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019000672 15.8.2019 Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00610968  48,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0422019 15.8.2019 služby SUS Obec Kočovce 311685  785,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2191902000 15.8.2019 Zľava z autorskej odmeny - Leto s hudbou 2019 SOZA 00178454  -77,76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0312019 15.8.2019 služby SUS,n.o Obec Bošáca 34074805  388,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0402019 15.8.2019 služby SUS Obec Hrachovište 311626  231,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0412019 15.8.2019 služby SUS Obec Kálnica 311669  280,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 3060076237 15.8.2019 oprava vyúčtovania Ministerstvo vnútra SR 623,06 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0452019 15.8.2019 služby SUS Obec Modrovka 687243  300,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190619 15.8.2019 Dodávka a montáž systému slaboprúdov - Svadobná miestnosť a Kancelárske priestory ESS Slovakia s.r.o. 46968369  17 183,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190286 15.8.2019 Prefakturácia prekládky vodomeru - bodova na Nám. slobody 2/2 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  65,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019026 15.8.2019 Oprava fasády, omietok, strechy a náter fasády dvorovej časti - budova 1/1 bývalá Dexia TOP METAL, s.r.o. 36656259  3 724,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019025 15.8.2019 Oprava omietok a náter fasády dvorovej časti - budova 1/1 bývalá Dexia TOP METAL, s.r.o. 36656259  2 816,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190194 15.8.2019 Prefakturácia spotreby studenej vody r. 2018 - búracie práce Námestie Slobody 22/24 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  22,04 EUR