Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 15247164 3.5.2024 Zmluvný servis výťahov 3/2024 - MŠ Poľovnícka OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929  26.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 241044 3.5.2024 nájom kopírka Comtec, s.r.o. 36323951  200.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 1024040829 3.5.2024 Výkon zodpovednej osoby - 4/2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041  262.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240057 3.5.2024 Oprava jestvujúcej skrine - OIV Tilia v.o.s. 34115668  114.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202401 3.5.2024 Projekčné práce - zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Hurbanova konstruktion s.r.o. 44658982  33,360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24200192 3.5.2024 kancelárske potreby INCOMP MEDIA,s.r.o. 396.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200240368 3.5.2024 nájom+energie Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2,024.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2752024 3.5.2024 Profesný rast zamestnancov - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová, Ing. Lišková Regionálne združenie miest a obcí SP 34006273  1,005.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024244 3.5.2024 Služby energetického manažmentu 4/2024 ENMON APP s.r.o. 53566653  2,437.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 8162001954 3.5.2024 Záloha plynu 4/2024 - MsÚ, KD, J. Kollára Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256  1,113.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2417025 3.5.2024 Elektronická komunikačná služba - 4/2024 O-NET s.r.o. 36336653  67.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2417026 3.5.2024 Prenájom optickej siete 4/2024 - MsP O-NET s.r.o. 36336653  829.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 7200240377 3.5.2024 Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky 4/2024 - KD Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  686.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 78726171 3.5.2024 Telekomunikačné služby - 4/2024 - MsÚ, MsP Orange a.s. Ba 35697270  551.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 79240130 3.5.2024 Komunikačné služby MUNIPOLIS - 3/2024 MUNIPOLIS s.r.o. 29198950  42.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240401 3.5.2024 Vypracovanie "Realizačného projektu interiéru stavby Klientského centra v NMnV" - objekt Nám.... archLine, s.r.o. 46874607  8,470.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 152024 3.5.2024 Vypracovanie znaleckého posudku - Jánošíkova 2078/5, Dom záhradkárov Trnková Elena Ing. 913306  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2420800388 3.5.2024 Benzín 4/2024 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  79.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 4102400947 3.5.2024 Aktualizácia programu ASPI na rok 2024 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  2,818.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 192024 3.5.2024 Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezodenta 2024 II. kolo Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 45734445  130.00 EUR 
Nastavenia cookies