Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra vyšlá 0332019 15.8.2019 služby SUS Obec Bzince pod Javorinou 311456  509,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0482019 15.8.2019 služby SUS Obec Nová Lehota 311847  213,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900153 15.8.2019 Mestský verejný AED defibrilátor MEDIC HELPS, spol. s.r.o. 50977075  2 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219061364 15.8.2019 Vodné, stočné, zrážky - ZOS - 6/2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. 36302724  105,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019007855 15.8.2019 Vyúčtovanie elektriky - 6/2019 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského ul. ELGAS, sro 36314242  426,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 201917 15.8.2019 Vystúpenie ĽH Borovienka - Leto s hudbou 2019 Folklórny súbor LUSK Krakovany 37990161  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019033 15.8.2019 Digitálne piáno s príslučenstvom - Sobášna sieň Muzikáč, s.r.o. 48097438  652,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52019 15.8.2019 Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2019 DH Vlčovanka 34008101  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019800873 15.8.2019 Benzín 7/2019 - MsP DIESEL AGV s.r.o. 45690995  62,75 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0302019 15.8.2019 fa služby SUS Obec Beckov 311413  830,03 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0492019 15.8.2019 služby SUS Obec Nová Ves nad Váhom 699080  226,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100190062 15.8.2019 Odmena komisionára - 7/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 403,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7100190063 15.8.2019 Odmena komisionára - 7/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  697,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110190165 15.8.2019 Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 123,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7110190166 15.8.2019 Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 713,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190306 15.8.2019 Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  84,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190310 15.8.2019 Náklady na opravu a údržbu - 6/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 257,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190311 15.8.2019 Náklady na opravu a údržbu - 6/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 500,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190312 15.8.2019 Náklady na opravu a údržbu - 6/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  2 920,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7300190313 15.8.2019 Náklady na opravu a údržbu - 6/2019 Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. 36310743  1 956,56 EUR