Život v meste

Zimný štadión - reakcia na negatívny mediálny príspevok
28.1.2008

Zimný štadión - reakcia na negatívny mediálny príspevok

Vážení návštevníci internetovej stránky Mesta Nové Mesto nad Váhom,
nedá mi nezareagovať na príspevok v televíznych médiách i v Novom čase 24.1.2008 týkajúci sa výstavby krytého zimného štadióna v našom meste.
Nie je to po prvýkrát, keď redaktori televíznych a iných médií z poskytnutého rozhovoru vytvoria dokument, ktorý navádza televízneho diváka i čitateľa k pochybnostiam o uverejnenej veci a občana, ktorý rozhovor poskytol, stavajú do zlého svetla. V skutočnosti, akým spôsobom získavajú informácie do svojich príspevkov, sú mnohokrát v rozpore s elementárnymi pravidlami slušnosti. Prípad z 23. januára 2008 nebol výnimkou. Som presvedčený, že redaktori a pracovníci televíznych médií v tento deň hľadali v našom meste senzáciu, na ktorú však nebol dôvod. Ak sa chceli dopátrať pravdy, mali možnosť hľadať ju na iných miestach a iným spôsobom.


14.11.2007

Vydávanie tabliet JODIDU DRASELNÉHO

V zmysle Spoločného usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie vykonania výdaja profilaktík pre obyvateľstvo v oblasti ohrozenia okolo jadrových zariadení Jaslovské Bohunice Vám budú v termíne od 15.11.2007 do 14.12.2007 vydávané nové profilaktiká (JODID DRASELNÝ). Profilaktiká vydané v minulom období stratili svoju platnosť uplynutím rerspiračnej doby.


2.10.2007

V MESTE NOVÁ ZAHRANIČNÁ INVESTÍCIA

Nie je žiadnym tajomstvom, že mesto sa snaží výhodne speňažiť svoj lukratívny pozemok medzi bývalým Saturom a Western barom p. Š. Hofmanna.


2.8.2007

Internetové pracovisko v knižnici

Počas prázdnin sa v júli v mestskej knižnici realizoval národný projekt MK SR Informatizácia knižníc, do ktorého novomestskú knižnicu vybrali roku 2005.