Život v meste

14.11.2007

Vydávanie tabliet JODIDU DRASELNÉHO

V zmysle Spoločného usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie vykonania výdaja profilaktík pre obyvateľstvo v oblasti ohrozenia okolo jadrových zariadení Jaslovské Bohunice Vám budú v termíne od 15.11.2007 do 14.12.2007 vydávané nové profilaktiká (JODID DRASELNÝ). Profilaktiká vydané v minulom období stratili svoju platnosť uplynutím rerspiračnej doby.


2.10.2007

V MESTE NOVÁ ZAHRANIČNÁ INVESTÍCIA

Nie je žiadnym tajomstvom, že mesto sa snaží výhodne speňažiť svoj lukratívny pozemok medzi bývalým Saturom a Western barom p. Š. Hofmanna.


2.8.2007

Internetové pracovisko v knižnici

Počas prázdnin sa v júli v mestskej knižnici realizoval národný projekt MK SR Informatizácia knižníc, do ktorého novomestskú knižnicu vybrali roku 2005.